Sesja Action Learning: generowane są pomysły dla znalezienia rozwiązań.

Sesja Action Learning: generowane są pomysły dla znalezienia rozwiązania złożonego problemu.

Jednym z głównych obszarów działalności HR Concept jest Coaching/Action Learning.

Czym jest Action Learning?

Zgodnie z definicją World Institute of Action Learning (WIAL), 'Action Learning’ jest

procesem angażującym zespół pracujący nad rzeczywistym problemem do podjęcia działania, w trakcie którego przebiega intensywny proces uczenia się osób, zespołu i organizacji. Pomaga on organizacjom na stworzenie kreatywnych, elastycznych i skutecznych strategii rozwiązania pilnych kwestii.

Czym się wyróżnia?

Action Learning to bardzo skuteczna metoda stosowana w firmach do rozwiązywania krytycznych i kompleksowych problemow, zagadnień i generowania rozwiązań dla potencjalnych okazji. Zdobyła reputację efektywnego narzędzia, z którego korzystają uznane światowe korporacje do rozwijania liderów, zespołów i transformowania organizacji.
Fenomen Action Learning polega na jego unikalnej zdolności do umożliwienia praktykom z różnymi kompetencjami i doświadczeniem do jednoczesnego rozwiązywania złożonych problemów w grupie i rozwijania ich umiejętności liderskich oraz zastosowania uczenia się do poprawy efektywności zespołu z korzyścią dla całej organizacji. Action Learning promuje kulturę organizacyjną cechującą się dużą efektywnością i skutecznością, kulturę organizacji uczącej się, w której ludzie są zachęcani do pracy we wspólnym kierunku, stymulują się do poszerzania perspektyw i szukania kreatywnych rozwiązań przez zadawanie pytań.

Kluczowe informacje o Action Learning

2 Podstawowe zasady

Istnieją dwie podstawowe zasady służące normowaniu sposobu pracy grupy:

 • Stwierdzenia wypowiadane są tylko w odpowiedzi na pytanie, które każdy może zadać oraz na które każdy może udzielić odpowiedzi.
 • Action Learning Coach wkracza w pracę zespołu w momencie, kiedy uważa, że taka interwencja przyczyni się do uczenia się i rozwoju.


Pierwsza podstawowa zasada wspiera kreatywne i innowacyjne podejście, ponieważ zadawanie pytań i aktywne słuchanie sprzyja wnikliwości, dzielania się ideami i żywym dialogiem między uczestnikami sesji.
Druga podstawowa zasada wyjaśnia rolę coacha polegającą na wspieraniu uczenia się na poziomie jednostki, zespołu i organizacji.
Coach:

 • nie podaje ani nie sugeruje żadnych norm zespołowych poza dwie zasadami podstawowymi;
 • zadaje pytania zachęcające zespół do zastanowienia się jakie normy, role, zachowania i procesy poprawią ich pracę.

6 Kluczowych elementów

Proces Action Learning to wyjątkowe narzędzie do rozwiązywania problemów, posiadające zdolność do jednoczesnego rozwijania kompetencji liderskich, zespołowych oraz organizacyjnych. Składa się z 6 elementów.

6 elementów Action Learning składa się z: rozwiązywania problemów, zespołu, pytań, działania, zaangażowania w uczenie się, Coacha Action Learning

6 elementów Action Learning składa się z: rozwiązywania problemów, zespołu, pytań, działania, zaangażowania w uczenie się, Coacha Action Learning

Rozwiązywanie problemów

Action Learning jest najbardziej efektywny kiedy problem lub wyzwanie jest złożone, trudne, istotne dla sukcesu i w zakresie wpływu zespołu.

Zespół

Dynamika procesu grupowego wpływa na to, że najlepszy efekt ma praca zespołu, składającego się z 4 do 8 osób, z różnorodnym doświadczeniem i punktami widzenia. Daje to między innymi największą przestrzeń rozwojową, możliwość aktywnego udziału i buduje synergię wśród uczestników.
Skład zespołu będzie najlepszy z różnorodnym doświadczeniem. Ponadto im bardziej złożony i krytyczny jest problem, tym mniej cenna jest wiedza ekspercka w zespole a ważniejsze różne perspektywy.
Zespół zobowiązuje się do pewnego zachowania – pracy z wykorzystaniem technik zadawania pytań, bycia aktywnym uczestnikiem, zaangażowania w uczenie się i rozwój, przejawiania szacunku i wsparcia dla innych.

Pytania

W Action Learning eksploruje się problemy, zadając najpierw pytania wyjaśniające prawdziwą naturę problemu, zmierzające do pobudzenia refleksji i znalezienia możliwych rozwiązań i na końcu opracowania planu działań. Zadawanie pytanie pomaga nam dotrzeć do przełomowych rozwiązań dzięki: refleksji, słuchaniu, byciu kreatywnym i innowacyjnym, rozumieniu kontekstu i treści problemu, myśleniu systemowym.

Działanie

Wynikiem sesji będzie powstanie strategii i wdrożenie uzgodnionego planu działania:

 • Działania i strategie wymagające myślenia systemowego
 • Powstanie optymalnych rozwiązań i strategii
 • Testowanie pomysłów między sesjami

Zaangażowanie w uczenie się

Zaangażowanie przebiega na trzech poziomach:

 • to rozwoju naszych kompetencji menedżerskich;
 • to pomaganiu innym w uczeniu się i rozwoju;
 • to identyfikowaniu możliwości uczenia się w organizacji.

Coach Action Learning

Głównym zadaniem coacha jest wspieraniu grupowego procesu uczenia się, sprawnej i efektywnej pracy, przestrzegania norm przez uczestników sesji.
AL coach wpływa na przyspieszenie uczenia się i osiągania wynikow przez zespół przez zadawanie pytań.

Zastosowanie kreatywnego podejścia w Action Learning jest kluczem do podążania we właściwym kierunku dla danego problemu

Zastosowanie kreatywnego podejścia w Action Learning jest kluczem do podążania we właściwym kierunku dla danego problemu

Process

Proces angażujący niewielki zespół, pracujący nad rzeczywistymi problemami, podejmujący działanie i rozwijający się w tej pracy.
Action Learning należy do 70% najbardziej efektywnych sposobów uczenia się z własnego doświadczenia

Korzyści

Na poziomie indywidualnym AL wspiera:

 • rozwiązywanie problemów,
 • zwiększanie świadomości i ułatwianie osobom zidentyfikowanie wyzwań na drodze własnego rozwoju,
 • rozwijanie pewności siebie i gotowości do przyjmowania odpowiedzialności i inicjatywy,
 • pomaganie innym w bardziej efektywnym zwracaniu się do siebie, komunikowaniu się i budowaniu kontaktów,
 • budowanie kompetencji liderskich,
 • rozwijanie myślenia systemowego, kreatywności, elastyczności, umiejętności rozwiązywania problemów,
 • rozwijanie kompetencji indywidualnych i zespołowych w procesach podejmowania decyzji,
 • wzmacnianie potencjału uczestników do refleksji i analizy uczenia się z indywidualnych i kolektywnych doświadczeń.

Na poziomie zespołu AL pomaga w:

 • bardziej skutecznej i efektywnej pracy,
 • budowaniu i prowadzeniu zespołów,
 • korzystaniu z bardziej zdyscyplinowanych sposobów pracy w silnych zespołach,
 • podnoszeniu kompetencji zespołu przez wspólne nakierowane i zaangażowane uczenie się podczas pracy,
 • zapewnieniu ustrukturyzowanego wsparcia i informacji zwrotnej od innych osób z zespołu,
 • zwiększeniu zdolności do refleksji i uczenia się z kolektywnego doświadczenia.

Na poziomie organizacyjnym AL odgrywa wielką rolę w:

 • zwiększaniu wyników biznesowych,
 • budowania zaangażowania, wydajności i skuteczności pracowników,
 • tworzeniu kultury organizacji uczącej się,
 • wspieraniu innowacji,
 • powstaniu planów sukcesji dzięki rozwijaniu kandydatów do awansu na stanowiska liderskie;
 • umożliwianiu uczestnikom tworzenia efektywnych i opartych na szacunku relacji zawodowych,
 • zwiększaniu kompetencji w opracowywaniu i przedstawianiu rekomendacji rozwiązań pilnych i ważnych zagadnień dla kierownictwa firmy.

Jeśli interesujesz się Action Learning:

Poprowadzimy dla sesję demonstracyjną!
Prowadzimy sesje Action Learning trwające 4-8 godzin, poprzedzone szkoleniem wprowadzającym!
Projektujemy i wdrażamy programy rozwoju liderów i programy rozwojowe, zawierające skorzystanie z Action Learning!
Prowadzimy szkolenia wstępne Action Learning Foundations of Action LearningRenata Czajkowska z HR Concept jest 'Certified Action Learning Coach’ certyfikowanym przez WIAL do przeprowadzenia szkolenia z podstaw Action Learning!

WIĘCEJ INFORMACJI NA