Kolejnym, ważnym aspektem przywództwa jest zapewnienie bezpieczeństwa psychologicznego w zespole. Potrzeba bezpieczeństwa to jedna z podstawowych potrzeb każdego z nas. Bezpieczeństwo psychologiczne okazuje się też niezwykle istotne dla prawidłowego funkcjonowania zespołu.


Istnieje wiele publikacji przemawiających za tym, że najlepsze zespoły łączy bezpieczeństwo psychiczne definiowane przez Amy Edmondson z Harvard Business School jako „wspólne przekonanie członków zespołu, że w zespole można bezpiecznie podejmować ryzyko interpersonalne. ”Bezpieczeństwo psychiczne to„ poczucie pewności, że zespół nie będzie zawstydzać, odrzucać ani karać kogoś za wypowiadanie się”. Obejmuje ono przekonanie, że za pomyłkę nie zostaniesz ukarany. Badania pokazują, że bezpieczeństwo psychiczne pozwala na podejmowanie ryzyka, udzielanie szczerych wypowiedzi, kreatywność i innowacyjność.
Aby zmierzyć poziom bezpieczeństwa psychicznego zespołu, Amy Edmondson zapytała członków zespołu, jak bardzo zgadzają się lub nie zgadzają z poniższymi stwierdzeniami:

 • Jeśli popełnisz błąd w tym zespole, często zostanie to użyte przeciwko tobie.
 • Członkowie tego zespołu mogą poruszać problemy i trudne kwestie.
 • Ludzie w tym zespole czasami odrzucają innych przez ich odmienność.
 • W tym zespole można bezpiecznie podejmować ryzyko.
 • Trudno jest prosić o pomoc innych członków zespołu.
 • Nikt w tym zespole nie działałby celowo w sposób, który podważałby moje wysiłki.
 • Pracując z członkami tego zespołu, moje unikalne umiejętności i talenty są cenione i wykorzystywane.

Barbara Fredrickson z University of North Carolina odkryła, że ​​pozytywne emocje, takie jak zaufanie, ciekawość, pewność siebie i inspiracja, poszerzają umysł i pomagają nam budować zasoby psychologiczne, społeczne i fizyczne. Stajemy się bardziej otwarci, odporni, zmotywowani i wytrwali, gdy czujemy się bezpiecznie. Wzrasta nasze poczucie humoru, podobnie jak znajdowanie rozwiązań i rozbieżne myślenie – proces poznawczy leżący u podstaw kreatywności.
We wnioskach z dwuletniego projektu Arystoteles prowadzonego przez Google podano, że głównym czynnikiem zapewniającym zespołom sukces jest bezpieczeństwo psychiczne.

Zachowania lidera tworzącego bezpieczne, wspierające środowisko pracy

Przywódca, który z sukcesem buduje bezpieczeństwo psychologiczne:

 • prowadzi przejrzystą, otwartą komunikację z jasnymi celami i intencjami,
 • przekazuje informacje, które niezbędne są do pracy,
 • słucha wypowiedzi, szanuje odmienne punkty widzenia,
 • udziela szczerego, konstruktywnego feedbacku,
 • prowadzi spotkania i pracę zespołową w sposób włączający członków zespołu,
 • wspiera zespół w rozwiązywaniu problemów i konfliktów,
 • akceptuje fakt występowania błędów i umożliwia uczenie się z trudności i porażek,
 • ufa innym.

Takie zachowania lidera przeciwdziałają występowaniu czynników stresowych, niszczących pracę kreatywną i innowacyjną zespołu.

7 sposobów na bezpieczeństwo psychologiczne w zespole:

1. Wzmacniaj ciekawość
Przełomowe odkrycia są wynikiem ciekawości, która pomaga zespołom w radzeniu sobie z trudnościami i wyzwaniami.  W takim środowisku, pracownicy czują, że mogą zadawać pytania i prowadzić otwartą komunikację ze swoimi liderami.
2. Dbaj o zdrową wymianę poglądów
Trudne sytuacje się zdarzają i żeby nie wyzwalać automatycznej reakcji stresowej „fight or flight” można zadać takie pytanie: „Jak możemy osiągnąć wzajemnie pożądany rezultat?”
3. Rozwijaj kulturę pozbawioną obwiniania
Odcinamy się od zachowań polegających na szukaniu winnego porażki projektu lub niewłaściwej decyzji. Strach przed przyznaniem się do błędu  może powodować, że sytuacje stwarzające zagrożenie nie będą raportowane. Firmy, w których ludzie nie boją przyznawać się do błędu osiągają najwyższe wskaźniki bezpieczeństwa i wydajności.
Badania Johna Gottmana z University of Washington pokazują, że obwinianie i krytyka niezawodnie eskalują konflikt, prowadząc do defensywy i ostatecznie do wycofania się.
4. Świętuj porażki
Błędy i porażki są znakomitymi lekcjami i okazjami do nauki. Ludzie sukcesu, to ci którzy wielokrotnie próbują, ponoszą porażki, wyciągają z nich wnioski i działają dalej.

Nie odniosłem porażki. Po prostu odkryłem 10.000 błędnych rozwiązań – Thomas Edison.

Przyjmując sposób myślenia polegający na uczeniu się, w którym pracownicy uczą się odkrywać i uczyć się na błędach, będą mieli możliwość podejmowania większego ryzyka i wypróbowywania nowych sposobów pracy.
5. Zachęcaj do zwracania się pomoc
Zwracanie się o pomoc może być postrzegane jako słabość, ale skutki nadmiernego obciążenia pracą stanowią zagrożenie dla  pracownika, zespołu i firmy.

Nie ma zespołu bez zaufania” – Paul Santagata, Head of Industry, Google.

6. Komunikuj się jak człowiek z człowiekiem (Human to Human)
Stosuj komunikację zmierzającą do porozumienia, czyli komunikację konstruktywną opartą o NVC (porozumienie bez przemocy). Komunikuj się empatycznie z przekonaniem, że każdy ma uniwersalne potrzeby, między innymi potrzeby szacunku, osiągnięć, kompetencji, sensu, autonomii. Rozpoznanie tych głębszych potrzeb w naturalny sposób wzbudza zaufanie i promuje pozytywny język i zachowania.
Paul Santagata, Head of Industry z Google mówił  swojemu zespołowi, że nawet w najbardziej trudnych negocjacjach należy patrzeć na drugiego człowieka jak na osobę. Poprowadził ich przez ćwiczenie – refleksję zatytułowaną „Taki/taka jak ja”, w której należy poddać reflleksji to, że:
Ta osoba ma przekonania, perspektywy i opinie, tak jak ja.
Ta osoba ma nadzieje, niepokoje i słabości, tak jak ja.
Ta osoba ma przyjaciół, rodzinę i być może dzieci, które ją kochają, tak jak ja.
Ta osoba chce czuć się szanowana, doceniana i kompetentna, tak jak ja.
Ta osoba pragnie pokoju, radości i szczęścia, tak jak ja.
7. Mierz bezpieczeństwo psychiczne.
Paul Santagata z Google okresowo pyta swój zespół, na ile czują się bezpiecznie i co może zwiększyć ich poczucie bezpieczeństwa. Ponadto jego zespół rutynowo przeprowadza ankiety dotyczące bezpieczeństwa psychicznego i innych procesów w zespole.
Jeśli już teraz stworzysz poczucie bezpieczeństwa psychicznego we własnym zespole, możesz spodziewać się wyższego poziomu zaangażowania, zwiększonej motywacji do rozwiązywania trudnych problemów, więcej możliwości uczenia się i rozwoju oraz lepszych wyników.
Porady dla lidera z re:Work w języku angielskim:
[re_Work] Manager Actions for Psychological Safety

Psychological safety
Psychological safety in Google