Cykl Alfabet Przywództwa dociera do litery D. Reprezentować ją będzie lider demokratyczny, czyli taki jakiego być możemy wszyscy chcielibyśmy mieć. Przywództwo demokratyczne jest uważane w literaturze zarządzania za jeden z podstawowych stylów zarządzania i jako najbardziej efektywny. Tutaj podsumujemy to, co może okazać się dla nas inspirujące w takim stylu zarządzania.
Przypominając sobie demokrację ateńską zaskoczeniem nie będzie, to że słowo demokracja pochodzi z greki i oznacza „zarządzanie przez ludzi”. W takim demokratycznym sposobie zarządzania widzimy wiele korzyści:

 • zwiększoną produktywność
 • zwiększone zaangażowanie
 • generowanie różnorodnych pomysłów
 • innowacyjność i kreatywność
 • tworzenie silnego zespołu i pracy zespołowej.

Istnieją niestety też i cienie demokratycznego podejścia. Mogą to być na przykład:

 • Niezdrowa konkurencja – zbyt wiele osób zaangażowanych w proces
 • Obniżenie motywacji – przez np. brak możliwości przebicia się ze swoją opinią – opinie mogą być cenione ze względu na większą siłę przebicia i komunikatywność poszczególnych osób
 • Wolny proces decyzyjny – zbyt wiele uczestników procesu może go wydłużać, może też brakować wystarczającej wiedzy eksperckiej do podjęcia decyzji.
 • Słaba jakość decyzji i brak postępu – nawet jeśli demokratyczny przywódca może podjąć ostateczną decyzję, pracownicy mogą nie mieć odpowiedniego doświadczenia, aby podejmować właściwe decyzje. Nacisk kładziony jest na uwzględnienie punktów widzenia wszystkich, niezależnie od tego, czy są oni odpowiednimi ludźmi do podejmowania decyzji. Może to prowadzić do błędnych wyborów, które nie rozwiążą problemu.
 • Nieodpowiedni w kryzysie, kiedy potrzebna jest szybka decyzja.

Z pewnością wielu z nas taki styl będzie się podobał, gdyż oznacza włączanie nas przez konsultacje do procesu podejmowania decyzji, zwiększenie wpływu i możliwości uczenia się i rozwoju przez oddelegowanie zadań. Inaczej nazywamy ten styl partycypacyjnym lub współdzielonym (shared leadership).
W demokratycznym stylu przywództwa, zachęca się do dyskusji i swobodnego przepływu pomysłów. Lider, zamiast podejmować ostateczną decyzję, wybiera ludzi, którym zostanie powierzona ten przywilej, zajmuje pozycję obserwatora i  udziela wsparcia tam, gdzie jest taka potrzeba.
Amerykański badacz demokracji John Gastil  z Penn State University ukuł następującą definicję demokratycznego przywództwa:

Rozdzielanie odpowiedzialności między członków zespołu, wzmacnianie pozycji członków zespołu i wspomaganie procesu decyzyjnego zespołu.

W demokratycznym przywództwie na plan pierwszy wychodzą dwa elementy:

 • Zespołowe podejmowanie decyzji 
 • Partycypacja.

Interesuje nas oczywiście, to czego potrzebujemy by stać się liderem demokratycznym. Zgodnie z różnymi badaniami, poniżej przedstawiamy niektóre cechy przywódcze, odpowiednie dla demokratycznego przywódcy:

 • Inteligencja
 • Kreatywność
 • Uczciwość
 • Kompetencja
 • Sprawiedliwość.

Chętnie posłuchamy, jaką masz opinię na temat przywództwa demokratycznego. Podziel się z nami w komentarzach.
Democratic leadership
 
 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.