W Alfabecie Przywództwa pod literą E nie mogło zabraknąć Empatycznego Lidera. Empatia, wielokrotnie wymieniana w ostatnim pandemicznym roku, od lat uznana jest za kompetencję miękka przyszłości. W pracy stykamy się z empatią, ale też niestety z deficytami empatii u liderów. Oczywiście te deficyty wpływają bardzo negatywnie na przyjazność środowiska pracy.  Empatia jest niezbędna do wszelkiej społecznej efektywności w pracy. Osoby nią obdarzone rozpoznają i spełniają potrzeby i oczekiwania klientów, partnerów biznesowych i współpracowników. Liderzy, którzy są empatyczni, mają do dyspozycji potężne narzędzie do komunikacji empatycznej i  współpracy opartej o empatię.

O definicji empatii i o tym, jak ją rozwijać pisałam tutaj:

Trzy poziomy empatii w środowisku pracy:

Empatia lidera

Gallup w swojej słynnej ankiecie badawczej, składającej się z 12 pytań i służącej do poznania zaangażowania pracowników, stawia takie pytanie:
Czy twój przełożony, albo ktoś w pracy, troszczy się o Ciebie jako osobę?
Od przełożonego i współpracowników oczekujemy empatii – wyczuwania naszych emocji, spojrzenia z naszej perspektywy, zrozumienia nas i aktywnego zainteresowania naszymi potrzebami i problemami.

Empatia to jedno z naszych najlepszych narzędzi i najbardziej niedostatecznie wykorzystanych przez firmy. -Daniel Lubetzky

Liderzy, cechujący się empatią, są zdolni do dostrajania się do szerokiego zakresu sygnałów emocjonalnych, co pozwala im odbierać wyczuwalne emocje. Tacy liderzy uważnie słuchają i są w stanie spojrzeć na sprawy z perspektywy drugiej osoby. Empatia sprawia, że lider jest zdolny do bezproblemowego z bardzo zróżnicowanymi grupami i z ludźmi z innych kręgów kulturowych. – Daniel Goleman, Richard Boyatzis, Anne McKee
Dan Schawbel przekonuje nas, że jest to najważniejsza cecha lidera w 2020 roku:
Empathy – the most important quality of 2020 leader

Empatia zespołu

Inteligentny emocjonalnie zespół posiada zbiorowy odpowiednik empatii, podstawy wszystkich kwalifikacji do tworzenia wielostronnych pozytywnych relacji. Określa inne kluczowe zespoły w firmie, które mają wkład w jego powodzenia i podejmuje konsekwentne działania, mające na celu sprzyjanie dobrym kontaktom z tymi grupami. Na poziomie zespołu empatia oznacza odkrywanie, czego potrzebuje cały system i poszukiwanie sposobu, który sprawia, że wszystkim zaangażowanym lepiej się powodzi i są bardziej zadowoleni z wyników.

Empatia przecinająca granice organizacyjne – na przykład pomiędzy różnymi zespołami – to potężna siła motoryczna organizacyjnej skuteczności i efektywności. Co więcej, ten rodzaj empatii prowadzi znacznie dalej, do tworzenia się zdrowego klimatu emocjonalnego w całej organizacji, jak również pozytywnego środowiska emocjonalnego w samych zespołach. . – Daniel Goleman, Richard Boyatzis, Anne McKee

Empatia organizacji

Od kilku lat powstaje Global Empathy Index z rankingiem firm najbardziej i najmniej empatycznych. Ciekawe jak taki indeks wyglądałby w Polsce.
Development Dimensions International wysuwa następujący wniosek ze swoich badań:

Empatia jest obecnie największą potrzebną pojedynczą umiejętnością przywódczą

Empatia, która polega na zrozumieniu naszego emocjonalnego wpływu na innych i dokonaniu w rezultacie zmiany, jest ważniejsza dla odnoszącego sukcesy biznesu niż kiedykolwiek wcześniej i jest skorelowana ze wzrostem, produktywnością i dochodami na pracownika, HBR, 2016
10 firm znajdujących się na szczycie rankingu Global Empathy Index w 2015 roku zwiększyło wartość ponad dwukrotnie w porównaniu do najniższej dziesiątki i wygenerowało o 50% wyższe zyski (określone przez kapitalizację rynkową).
Warto wspomnieć o Google Empathy Lab, którego celem jest praca nad sztuczną inteligencją i połączeniu jej z cechami ludzkimi, takim jak na przykład intuicyjność.  To proces, w którym przechodzimy od Design Thinking do Design Feeling. Danielle Krettek , założycielka Google Empathy Lab opisuje swoją pracę jako wlaśnie jako Design Feeling – ewolucję myślenia projektowego (Design Thinking) do praktyki Design Feeling, która łączy pomysły ze sztuki, filmu i innych środków przekazu z podstawowymi praktykami badań, zapytań i projektowania produktów.
Tutaj niezwykle ciekawa wypowiedź Danielle Kettek:
A Talk on Empathy, Humanity and Designing AI
Materiał Microsoft o empatii w biznesie:
Microsoft – Empathy in Business