W Alfabecie Przywództwa kolej na literę G, czyli GRIT, jak pasja i wytrwałość. GRIT, to formuła sukcesu opartego na talencie połączonym z wytrwałością. Posiadanie takiej kombinacji jak: silna wewnętrzna motywacja, cierpliwe podążanie w obranym kierunku, ukierunkowanie na cel, wytrwałe działanie mimo przeciwieństw jest niezbędne dla bycia liderem i człowiekiem sukcesu.

Zdjęcie: Pexels, Flo Maderebner

Czym jest GRIT?

GRIT, to formuła sukcesu opartego na talencie połączonego z wytrwałością. Nasze uzdolnienia to podstawa, na której powstaną umiejętności, dzięki którym wytrwale dążąc do celu osiągniemy sukces. Talent wpływa na szybkość rozwoju umiejętności, w które inwestujemy swój czas i wysiłek. Talent liczy się bardzo mocno, ale wysiłek liczy się dwa razy więcej.
GRIT pojawił się w koncepcji Angeli Duckworth, autorki bestsellera: Upór. Potęga pasji i wytrwałości.

Jeśli chodzi o to, jak radzimy sobie w maratonie życia, ogromnie liczy się wysiłek. Angela Duckworth


Angela Duckworth przedstawia to przy pomocy dwóch równań:
Talent x Wysiłek = Umiejętności
Umiejętności x Wysiłek = Sukces

Co ważniejsze talent czy wysiłek?

Jak widzimy powyżej, droga od talentu do sukcesu wiedzie przez wytrwałe podejmowanie działań.  Popularne stwierdzenie „zdolny, ale leniwy” jest słabą wymówką i prognostykiem przyszłych sukcesów. Przywiązanie do myślenia o talencie wpłynie na brak chęci do próbowania z nowymi rzeczami, co do których mamy przekonanie, że nie odniesiemy sukcesu ze względu na brak zdolności. Najczęściej spotykane, to brak wiary w zdolności do nauki języka obcego i matematyki. Coraz częściej przytaczane są badania Carol Dweck i wyniki tych badań na temat przekonania o trwałości lub możliwości rozwoju. Nazwane nastawieniem na trwałość (fixed mindset) lub nastawieniem na rozwój (growth mindset).
Nastawienie na trwałość będzie oznaczać naszą wiarę w to, że nasze cechy i zdolności są ustalone raz na zawsze. A  ponieważ jesteśmy już zdefiniowani, to nasz wysiłek nie ma dużego sensu. Z kolei nastawienie na rozwój będzie pełne wiary w to, że nasz potencjał jest nieznany i możemy osiągnąć wiele, eksperymentując, podejmując się coraz trudniejszych wyzwań. Nie boimy się wyzwań i trudności, gdyż nie mamy nastawienie na ćwiczenie nowych umiejętności a nie na nasze ograniczenia. Jest to spójne z doniesieniami nauki na temat neuroplastyczności mózgu.

Cztery elementy GRIT (wytrwałości):

1. Zainteresowania. Pasja zaczyna się od wewnętrznej radości z tego, co robisz. Nad zainteresowaniami należy stale pracować.
interesy muszą być nieustannie wzbudzane.
2. Zdolność do praktykowania. Jedną z form wytrwałości jest codzienna dyscyplina, by kolejnego dnia robić rzeczy lepiej niż wcześniej.
3. Cel. To, co wpływa na rozwijanie się pasji, to przekonanie, że nasza praca ma znaczenie.
4. Nadzieja. Nadzieja jest wytrwałością, która wychodzi naprzeciw okazji.

Jak sprawdzić, na ile jesteśmy wytrwali?

Dzięki Angeli Duckworth mamy do dyspozycji narzędzie – skalę wytrwałości.

SKALA WYTRWAŁOŚCI (GRIT)
 
 
 

I na koniec jak rozwijać wytrwałość:

  • Można samodzielnie uprawiać wytrwałość, kultywując zainteresowania, rozwój i praktykując codziennie nawyk pracy opartej na znaczącym celu
  • Można też uprawiać GRIT z pomocą z zewnątrz. Nasi mentorzy wytrwałości – rodzina, trenerzy, nauczyciele, szefowie, przyjaciele. Rozwijanie wytrwałości zależy w dużym stopniu od naszego otoczenia.
  • Bycie wytrzymałym oznacza stawianie pojedynczych kroków. Bycie wytrzymałym, to konsekwentna realizacja interesującego i ważnego celu. Bycie wytrwałym, to inwestowanie czasu i wysiłku dzień po tygodniu  roku mimo trudności. Bycie wytrwałym oznacza, że upadniemy siedem razy, ale wstaniemy osiem. Czego Wam i sobie życzę. 🙂