W Alfabecie Przywództwa kolej na K jak kreatywność. Kreatywne przywództwo jest tym, czego potrzebujemy w firmach. Kreatywne działania możliwe jest dzięki stworzeniu przed liderów do powstawania nowych, innowacyjnych, przełomowych pomysłów. Wiążą się z tym bardzo mocno zachowania opisane we wcześniejszych postach i mam na myśli tworzenie bezpiecznego środowiska pracy, ze zróżnicowanym zespołem, który jest prowadzony przez angażującego przywódcę. Kreatywność i przywództwo nie są sobie przeciwstawne, w rzeczywistości są ze sobą nierozerwalnie związane. W niepewnym krajobrazie biznesowym kreatywna wizja i nieszablonowe myślenie są tym, co prowadzi firmy do sukcesu.

Kreatywne przywództwo uwalnia wyobraźnię, odwagę i współpracę, promuje nieszablonowe myślenia. Widoczne są wartości różnorodności i inkluzywności. Poszukuje wszędzie możliwości. Z kreatywnością lidera wiążemy wizjonerstwo, innowację, otwartość, czerpanie z doświadczeń, odnajdywanie powiązań, połączeń.

W przeciwieństwie do analityczności w przywództwie, w których rozwiązywanie problemów kończy się jedną prawdą, kreatywne przywództwo zakłada, że ​​dążenie do rozwiązania problemu lub wyzwania może mieć kilka rozwiązań.

Kreatywność jest swoistym wyzwaniem, dlatego angażuje umysł. Skłania nas do myślenia krytycznego i sprzyja przyswajaniu wiedzy, rozwiązywaniu problemów, dostrzeganiu nowych możliwości, przeprowadzaniu innowacji i dokonywaniu odkryć. – Brian Solis, Siła Koncentracji

W  świetnej książce Siła Koncentracji, Brian Solis tak opisuje korzyści z kreatywności:

  • kreatywność zatrzymuje czas, jesteśmy w stanie przepływu (Flow) i podnosi produktywność
  • kreatywność otwiera nas na empatię
  • kreatywność pobudza do autorefleksji i zwiększa samoświadomość
  • kreatywność wspieranie budowanie pewności siebie, pozwala odkrywać nasze talenty
  • kreatywność daje nam możliwość ekspresji

Przedsiębiorcze zachowania
Chociaż kreatywne przywództwo nie dotyczy wyłącznie przedsiębiorców, kreatywni liderzy przejawiają szereg przedsiębiorczych zachowań. Należą do nich nastawienie na poszukiwanie, przewidywanie, niezależne myślenie.

Jeśli każdy musi myśleć nieszablonowo, może to szablon wymaga naprawy.” – Malcolm Gladwell

Przewodzenie kreatywnym zespołom
Kreatywni liderzy są w stanie przyciągnąć  osoby, które podnoszą jakość i różnorodność zespołu. Potrafią zaprojektować kreatywne procesy, które wspierają uczenie się i doskonalenie, powodując przyspieszenia tempa doskonalenia, dążąc do punktu krytycznego, w którym zmiana staje się nie do powstrzymania.
Paradoksalne myślenie
Kreatywni liderzy znajdują spostrzeżenia i pomysły z niepowiązanych dziedzin, przypadkowych i nieoczekiwanych zdarzeń. Pielęgnują szerokie sieci zewnętrzne, spodziewając się, że zbuduje to znaczącą przyszłą wartość i wykorzystują otwarty dialog, aby poznać perspektywy i pomysły innych osób. Czują się dobrze w sprzecznych spostrzeżeniach, paradoksach, sprzecznych potrzebach i niejednoznaczności. Dysponują rzadko spotykaną umiejętnością myślenia paradoksalnego, polegającym na rozpoznawaniu przeciwieństw, refleksji nad nimi i przestawianiu sposobu postrzegania.
Kreatywni liderzy celowo odrzucają konwencjonalne rozwiązania. Nie są zadowoleni z pierwszego rozwiązania i szukają lepszych koncepcji, które są znacznie lepsze. Postrzegają życie jako podróż, w której możliwości uczenia się i rozwoju są zawsze obecne. Wreszcie intuicyjnie wyczuwają nowe możliwości, które można stworzyć.
Kreatywni liderzy skutecznie radzą sobie z paradoksami i wyzwaniami, łącząc:
 Ścieranie się i przepływ – najlepsze pomysły można znaleźć dzięki namiętnej debacie i kreatywnemu zderzeniu perspektyw. Jednocześnie kreatywni liderzy wiedzą, jak sprawić, by ludzie czuli się bezpiecznie i wspierać ich w osiągnięciu pełnego potencjału oraz wprowadzaniu zespołów w stan przepływu i kreatywności.
Wizja i obecność – zawsze zaangażowani w teraźniejszość, łącząc wielką wizję lepszej przyszłości z natychmiastowym nastawieniem na działanie.
Strategia i szczęście – kreatywni liderzy łączą planowanie strategiczne i wykorzystują chwile szczęśliwego trafu, podążając za energią możliwości.
Duma i pokora – kreatywni liderzy pracują bazując na podziwie i głębokim zaufaniu dla swoich współpracowników. Jednostka nie jest doskonała, ale może taki być zespół.
Prowokowanie i tolerancja – kreatywni liderzy to niezależni myśliciele, którzy mają silne, wyraziste przekonania i nie boją się rzucać wyzwania innym. Jednak mają głęboki szacunek dla różnorodności punktów widzenia i pozostają otwarci na naukę i przeformułowanie swoich przekonań.
Eksperymentowanie i doskonałość – kreatywni liderzy przystosowują się do eksperymentowania i doceniają naukę wynikającą z porażek. Dążą również do perfekcji w wykonaniu.
Dyscyplina i zabawa – kreatywni liderzy dążą do mistrzostwa w swojej praktyce i doceniają zabawę tworzenia i współpracy.
Kreatywne przywództwo rozumie współzależność swoich działań w większych ekosystemach, przekształca konkurencję w relacje oparte na współpracy oraz traktuje eksperymenty, porażki i uczenie się jako niezbędne. Kreatywni liderzy odczuwają potrzebę zmiany i pozwalają ludziom wokół siebie czuć się bezpiecznie z powodu tej zmiany.

Po przeprowadzeniu warsztatów przez profesorów Harvard Business School, Teresę M. Amabile i Mukti Khaire  w takich firmach, jak Google, IDEO, Novartis, Intuit i E Ink, stwierdzono, że

nie można zarządzać kreatywnością – można zarządzać tylko dla kreatywności.

Pojawiło się kilka ważnych stwierdzeń:

  1. Zadaniem lidera nie jest bycie źródłem pomysłów, ale zachęcanie do pomysłów i ich wspieranie.
  2. Liderzy muszą wykorzystywać wyobraźnię pracowników wszystkich szczebli i zadawać inspirujące pytania.
  3. Muszą również pomóc swoim organizacjom w uwzględnieniu różnorodnych perspektyw, które pobudzają twórcze spostrzeżenia i ułatwiają twórczą współpracę, na przykład poprzez wykorzystanie nowych technologii.
  4. Zarządzanie procesowe nie jest właściwe na wszystkich etapach pracy twórczej; liderzy powinni stosować go w przemyślany sposób i zręcznie zarządzać przekazywaniem pomysłów od twórców pomysłów do osób, które przekształcą je w wymierne efekty.

Jakie są najlepsze strategie rozwijania kreatywnego przywództwa

  1. Nie przestawaj się uczyć

Ciągłe uczenie się jest jednym z najskuteczniejszych kroków, które należy podjąć, aby zostać kreatywnym liderem. Zasoby edukacyjne obejmują zarówno pojedyncze artykuły, jak i kompleksowe kursy dla osób na stanowiskach kierowniczych, które uczą strategii kreatywnego przywództwa w miejscu pracy.
Podczas uczenia się o przywództwie i zarządzaniu liderzy powinni również zwracać uwagę na inne osoby z doświadczeniem. Pracownicy i inne osoby na podobnych stanowiskach to fantastyczne źródła wiedzy, jak być lepszym i bardziej kreatywnym liderem.
2. Stawiaj na zespół i pozwól się mu rozwijać
Zespół może być wsparciem dla swojego kreatywnego lidera, przedstawiając swoje pomysły i wgląd w codzienne podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów. Zapewnienie zespołowi autonomii i pewnej siły decyzyjnej pozwala rozwijać się jego kreatywnym umiejętnościom przywódczym.
3. Thought Leadership czyli bądź Liderem Inspirującym
Budowanie reputacji eksperta to długa droga do budowania zaufania jako kreatywnego lidera. Dzieląc się z innymi swoimi doświadczeniami w naturalny sposób wyróżniasz się jako innowacyjny lider w swojej dziedzinie.
Dobrą strategią rozwijania przywództwa w branży jest organizowanie webinariów, przemawianie na imprezach branżowych, aby dzielić się wiedzą i być inspiracją dla innych jako kreatywny lider. Dziel się spostrzeżeniami na LinkedIn i innych kanałach mediów społecznościowych, a także twórz treści w swojej witrynie i innych publikacjach online.
Kreatywni liderzy powinni również starać się otaczać się innymi kreatywnymi liderami wysokiego szczebla. Udział w spotkaniach i wydarzeniach dla liderów to świetne okazje do nawiązywania kontaktów dla liderów w celu znalezienia mentorów i inspiracji.
4. Przeznacz czas na kreatywność
Każdy kreatywny lider potrzebuje czasu, aby oczyścić umysł i mieć go na przemyślenia. Kreatywność wspierają. spokojne ćwiczenia fizyczne, przebywanie na świeżym powietrzu, czerpanie inspiracji i energii z natury, medytacji i wykonywania czynności, które wyciszają umysł.
5. Baw się dobrze
Zabawa z zespołem firmy i współpracownikami z branży tworzy otwartą, nieuporządkowaną atmosferę, która może pobudzić kreatywność. Relaksowanie się i cieszenie się zajęciami z osobami o podobnych poglądach prowadzi do pełnych energii rozmów i burzy mózgów na otwartym forum. Komunikowanie się w nieustrukturyzowanym środowisku poza miejscem pracy odwraca uwagę od codziennej pracy i może prowadzić do większej produktywności pracowników i współpracowników. Twórcza atmosfera i energia, którym emanuje kreatywny przywódca, inspirują otaczających go ludzi.

Jakie korzyści z kreatywnego przywództwa?
Kreatywne przywództwo pomaga w rozwiązywaniu problemów i inspiruje
Stosowanie kreatywnych strategii budowania przywództwa, takich jak ciągłe kształcenie, poleganie na zaufanych członkach zespołu, rozwijanie zdolności przywódczych, refleksja, poświęcanie czasu na rozwijanie kreatywności, opieranie się na mentorach i po prostu dobra zabawa z rówieśnikami, są niezbędne w drodze do zostania odnoszący sukcesy kreatywny lider w dobrze prosperującej firmie.
Kreatywność to narzędzie biznesowe
Badanie McKinsey pokazuje, że liderzy kreatywnych firm przewyższają swoich konkurentów pod względem kilku kluczowych wskaźników finansowych, wykazując ponadprzeciętne wyniki w zakresie organicznego wzrostu przychodów, całkowitego zwrotu dla akcjonariuszy i wartości przedsiębiorstwa netto.
Aby zrozumieć, w jaki sposób kreatywność stała się tak ważną umiejętnością przywódczą i co to znaczy być kreatywnym liderem, należy zastanowić się nad środowiskiem biznesowym, w którym działamy. Obecnie firmy i ich pracownicy radzą sobie z wyzwaniami związanymi z automatyzacją i zakłóceniami w coraz bardziej konkurencyjnym i niepewnym otoczeniu.
W kontekście obecnego środowiska biznesowego oczekuje się, że „intuicyjna przypadkowość” ludzkiej kreatywności w porównaniu ze sztuczną inteligencją pomoże wykorzystać zalety technologii, a nie zostanie przez nią zastąpiona. Na przykład przedmioty i usługi, takie jak smartfony,  pojazdy elektryczne, car-sharing, czyli usługa z kategorii sharing economy, pochodzą od znanych nam świetnie liderów – wizjonerów, innowatorów świecie, którzy zastosowali kreatywne strategie, rzucając wyzwanie status quo.
Kreatywność pomaga przekształcić wyzwania w szanse
Nie ma wątpliwości, że kreatywne podejście do przywództwa i budowanie kreatywności zespołów jest kluczem do przekształcenia współczesnych wyzwań w możliwości biznesowe i uzyskania przewagi konkurencyjnej. Istnieje wiele konkretnych korzyści i zastosowań kreatywności w biznesie. W środowisku coraz bardziej opartym na danych kreatywność jest często spoiwem łączącym wiedzę o potrzebach klientów z nowymi technologiami i modelami biznesowymi. Stanowiąc formułę sukcesu biznesowego.
Kreatywność jest również niezbędna, aby pomóc firmom dostosować się do szybko zmieniającego się i często nieprzewidywalnego środowiska VUCA. Na przykład kreatywne myślenie jest często niezbędne do wytyczenia ścieżki ciągłego doskonalenia po wprowadzeniu nowych produktów. Co więcej, zdolności twórcze w tym kontekście mogą również prowadzić do szybszego i sprawniejszego podejmowania decyzji.
Jak rozwijać kreatywność przywódczą?
Możliwe jest rozwinięcie kreatywności jako lidera biznesowego poprzez przyjęcie kilku prostych zachowań i praktyk. Jednym ze sposobów jest bycie ciekawym i umiejętne zadawanie pytań.
Nawiązywanie nowych kontaktów z różnymi ludźmi może również wystawiać liderów na różne perspektywy, co podnosi jakość kreatywnego podejmowania decyzji.
Chęć eksperymentowania z nowymi pomysłami może czasem odkryć nowe możliwości, które w innym przypadku zostałyby utracone.
Eksperymentalne podejście jest kluczem do rozwijania kreatywnego sposobu myślenia, ale wiąże się to również z gotowością do podejmowania skalkulowanego ryzyka.
Źródła – własne doświadczenia oraz:
Influencers of creative leadership
Creativity is a powerful leadership tool