W Alfabecie Przywództwa czas na literę J, pod którą będzie kryło się pojęcie przywództwa jutra. Zajmiemy się fascynującym przewidywaniem, jak będzie wyglądało przewodzenie ludziom w przyszłości.  Sprawdzimy jakie wyzwania przyniesie liderom przyszłość. W  przyszłości liderzy będą musieli stawić czoła przeszkodom i wyzwaniom, z którymi nie mieli do czynienia obecni ani dawni przywódcy.

Jak powiedział guru nauk o zarządzaniu Peter Drucker:

Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie.

Jacob Morgan, futurolog i autor książki The Future Leader przeprowadził wywiady z ponad 140 dyrektorami generalnymi największych firm na świecie i dodatkowo ankietę z ponad 14 000 użytkownikami LinkedIn. Jedno z pytań  dotyczyło wyzwań, przed którymi staną przyszli liderzy.
Wyzwania te zostały podzielone przez Jacoba Morgana na dwa główne obszary: futuryzacja i humanizacja.

Futuryzacja

Przyszli liderzy nie mogą kierować organizacjami, patrząc wstecz. Muszą zorientować się na przyszłość. Do kategorii futuryzacji zaliczamy poniższe kwestie:.
Myślenie długoterminowe kontra myślenie krótkoterminowe
Wielu liderów myśli krótkoterminowo a pandemia jeszcze wzmocniła te tendencje. Jesteśmy uwarunkowani myśleniem krótkoterminowym i oczekiwaniem szybkich rezultatów. Przyszli liderzy natomiast muszą być skoncentrowani na długoterminowym sukcesie zarówno organizacji, jak i ludzi.
Postęp technologiczny – AI, automatyzacja, robotyzacja 
Nowa technologia pojawia się niewiarygodnie szybko i często wydaje się, że gdy już coś opanujemy, już staje się przestarzała i pojawia się nowe, szybkie, efektowne rozwiązanie. Liderzy muszą zwracać uwagę na technologię i być w stanie zmieniać swoją perspektywę, aby zrozumieć, jakie nowe osiągnięcia są kluczowe, a co jeszcze jest w przygotowaniu.

Dzisiejsi liderzy muszą albo zdecydować się na przyjęcie nowych platform i technologii, albo być przygotowani na pozostanie w tyle – John Legere,  były prezes T-Mobile

Nadążanie za tempem zmian
Świat zmienia się niewiarygodnie szybko, a przyszli przywódcy będą musieli za nim nadążyć. Muszą zaakceptować zmiany, zachowywać elastyczność i być otwarci na nowe pomysły.

Tempo zmian jest szybsze i chociaż nie musisz wiedzieć wszystkiego, musisz wiedzieć, jak to osiągnąć. Zaangażowanie w uczenie się przez całe życie, myślę, że premia za to jest teraz znacznie wyższa dla naszych liderów. -William Rogers, dyrektor generalny SunTrust Banks

Porzucanie status quo
To, że coś działało w przeszłości, nie oznacza, że ​​będzie działać w przyszłości. Liderzy muszą być pewni siebie i odważni, aby podejmować ryzyko porzucania status quo.

Image for post

Humanizacja

Zwykle kładziemy duży nacisk na technologię przyszłości, ale firma może pracować bez technologii; nie może działać bez ludzi. Wyzwania związane z humanizacją obejmują równoważenie ludzi z technologią i zapewnienie, że Twoi ludzie są przygotowani do odniesienia sukcesu w przyszłości..
Tworzenie zróżnicowanych zespołów
Nasza firma powinna odzwierciedlać różnorodność. Zróżnicowane zespoły wnoszą nowe perspektywy. Przyszli liderzy muszą łączyć zespoły ludzi o różnym pochodzeniu, płci, rasie, orientacji seksualnej i systemach przekonań, aby razem pracować nad wspólnym celem.

Znakiem rozpoznawczym przyszłego lidera powinna być umiejętność współpracy z ludźmi w różnym wieku i z różnych środowisk. Sébastien Bazin, dyrektor generalny Accor Hotels

Rekrutowanie i rozwijanie najlepszych talentów
Ludzie są największym zasobem organizacji, ale wiele firm stoi przed wyzwaniem znalezienia i zatrzymania świetnych pracowników. Zamiast kandydatów do pracy próbujących przekonywać organizacje, że są najlepszym wyborem, teraz liderzy i organizacje muszą przekonać potencjalnych pracowników, że są świetnym miejscem do pracy.
Zwłaszcza przedstawiciele Millenialsów jeśli nie czują, że się uczą i rozwijają, a są na bieżąco w swoich obszarach specjalizacji, opuszczą firmę.
Przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji pracowników (reskilling i upskilling)
Sposób naszej pracy i narzędzia, które posiadamy, szybko się zmieniają, a wielu pracowników nie ma odpowiednich umiejętności, aby wykonywać swoją pracę lub rozwijać się w przyszłości. Liderzy stają przed wyzwaniem, jakim jest wiedza, jak najlepiej podnosić kwalifikacje pracowników i zapewniać im to, czego potrzebują, aby odnieść sukces w przyszłości.
Czynienie dobra
Ludzie chcą być częścią organizacji, którym zależy na czymś więcej niż tylko zarabianiu pieniędzy. Ale w wielu przypadkach liderzy i akcjonariusze są uwarunkowani, aby myśleć bardziej o zyskach niż o czynieniu dobra na świecie. Przyszli liderzy muszą upewnić się, że ich praca poprawia świat, a następnie podzielić się tym przesłaniem z innymi.
Nadawanie organizacji ludzkiej twarzy
Dzięki automatyzacji i skupieniu się na wydajności wiele organizacji wpada w pułapkę skupiania się na wynikach, a nie na ludziach. Każdy człowiek się liczy, a przyszli liderzy muszą traktować swoich pracowników jako ludzi, a nie tylko trybiki w maszynie.

Lider przyszłości będzie musiał wykazać się dostateczną przenikliwością, aby zrównoważyć automatyzację z ludzkim podejściem. Muszą zdecydować, jakie typy zadań zautomatyzować, aby mogli spędzać więcej czasu na czynnościach o dużej wartości. Ale także zdecyduj, które firmy będą nadal czerpać korzyści z ludzkiego osądu. — Kiran Mazumdar-Shaw, Chairperson, of Biocon

Wyzwania te są powszechne i wymagają poważnego wysiłku. Jak wynika z ankiety LinkedIn, większość liderów i organizacji nie jest gotowych na stawienie czoła tym wyzwaniom. Dobra wiadomość jest taka, że ​​wciąż mamy czas, ale musimy zacząć już teraz, aby rozwinąć umiejętności i nastawienie potrzebne w przyszłości.

9 kompetencji przyszłości

Nastawienie:

Odkrywca: Bądź wiecznym studentem, zawsze ciekawy, skupiaj się na zwinności i zdolności adaptacji
Szef kuchni: Naucz się, jak odpowiednio wyważyć składniki człowieczeństwa i technologii
Służebność: Służ swoim liderom, zespołowi, klientom i sobie, będąc pokornym i wrażliwym
Obywatel świata: Otaczaj się różnymi ludźmi, pochodzących z odmiennych kultur, o różnych stylach myślenia i miej szeroką perspektywę

Umiejętności:

Futurysta: Patrz w przyszłość, rozwijaj strategiczny sposób myślenia i rozważaj różne scenariusze, zadając sobie pytania: Co jeszcze może się wydarzyć? Co powinienem zrobić, zanim to się stanie? 
Yoda: Ćwicz inteligencję emocjonalną, empatię i samoświadomość, cechy Yody z Gwiezdnych Wojen
Tłumacz: Rozwijaj umiejętności efektywnego słuchania i sprawnej, empatycznej komunikacji
Coach/Trener: motywuj i angażuj innych oraz twórz efektywne zespoły w różnych lokalizacjach i pokoleniach
Nastolatek technologiczny: Przyjmuj nowe technologie i bądź zaznajomiony z technologią

Tutaj o przywództwie przyszłości po angielsku:

Leadership in 2030
Jacob Morgan: Top challenges for future leaders
what-do-future-leaders-look-like
Keith Ferrazzi: The workforce-of-the-future