W Alfabecie przywództwa czas na literę N. Będzie reprezentować ją NVC, czyli non-violent communication a po polsku Porozumienie Bez Przemocy.

NVC było moim objawieniem kilka lat temu i od tego czasu rozwijam komunikację w duchu NVC i widzę możliwość stosowania w wielu sytuacjach biznesowych, np. w przekazywaniu informacji zwrotnej, w wyjaśnianiu konfliktowych sytuacji, docierania do potrzeb, lepszego zrozumienia intencji i perspektywy rozmówcy.

Kiedy mówię o NVC, to:

  • Mam na myśli sposób prowadzenia rozmowy między liderem a pracownikiem na innym niż zwykle, głębszym poziomie.
  • Mam też na myśli taki rodzaj komunikacji między partnerami, gdzie ważna jest druga strona oraz umiejętne przekazywanie potrzeb, odczuć i próśb.

In the past jobs were about muscles, now they’re about brains, but in future they’ll be about the heart. – Minouche Schafik

Kiedy liderzy są wyposażeni w wiedzę i umiejętności posługiwania się narzędziami NVC,  poszerza to ich świadomość i wzbogaca w nowe kompetencje.
Wprowadzanie NVC do firmy oznacza przejście na wyższy poziom komunikacji i inne sposoby reagowania w sytuacji konfliktów i napięć.
Stosując NVC wprowadzamy zmiany na poziomie:

  • indywidualnym – samorozwoju i rozwoju przywództwa,
  • zespołowym – komunikacji i współpracy i
  • organizacyjnym – zmiany klimatu organizacyjnego w aspektach zarządzania, zaangażowania, odpowiedzialności.

Komunikacja empatyczna (NVC)


CO TO JEST NVC?
Nonviolent Communication (NVC) to sposób na życie, który ma na celu łączenie ludzi ponad różnicami. Wykorzystuje język, ruch, emocje i strategie oparte na potrzebach, aby doprowadzić nas do pokoju w nas samych i między sobą. 

Moc przywództwa NVC

Twórcą metody, podejścia a właściwie filozofii NVC był Marshall Rosenberg. Czerpał inspirację z doświadczeń osobistych i bycia świadkiem przemocy i rasizmu oraz ze swojego bogatego doświadczenia wynikającego z pracy psychoterapeuty.
Przywódcy, którzy promowali rozstrzyganie konfliktów i problemów, doprowadzali do przełomowych zmian społecznych i transformacji ludzkości.
Najbardziej znanymi przywódcami propagującymi takie podejście są Martin Luther King Jr., Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Dalajlama, Rigoberta Menchu ​​Tum, Matka Teresa i wielu innych przywódców, laureatów lub osób nominowanych do Pokojowej Nagrody Nobla.

Kiedy mówimy o organizacjach turkusowych

Pojęcie turkusowej organizacji wprowadził Fredric Laloux swoją przełomową książką Pracować inaczej. Uznawaną za jedną z najważniejszych publikacji z dziedziny zarządzania.
Według Laloux turkus oznacza:

  • samozarządzanie – przejście do uprawomocnienia pracownika przez przekazanie mu decyzyjności, oparte na zaufaniu i poczuciu odpowiedzialności za organizację
  • dążenie do pełni – możliwość bycia sobą, samorealizacja i realizacja potencjału w bezpiecznym miejscu pracy, branie odpowiedzialności za uczenie się, relacje, rozwiązywanie problemów i konfliktów
  • cel ewolucyjny – dążenie do czegoś większego niż tylko pogoń za zyskiem, istnienie celu organizacji i naszego indywidualnego, opartego o powołanie i współbrzmienie z celem organizacji.

Lider działający z poziomu turkusowego będzie stosował komunikację pozbawioną agresji, manipulacji, czyli inaczej opresji.
Język lidera turkusowego, to język porozumienia na platformie NVC. Dlatego organizacje stosujące praktyki turkusu szkolą z NVC.
Jednym z przykładów podanych przez Laloux jest stosowanie 3-etapowego procesu trudnej rozmowy:

3 kroki rozmowy


Jeśli chcesz wprowadzić praktyki NVC, komunikację konstruktywną i empatyczną, zajrzyj na inną naszą stronę Szkolenie NVC  i skontaktuj się z nami: hr@hrconcept.com.pl.