Wszechstronny, czyli jaki?
W Alfabecie Przywództwa pod literą W przyjrzymy się Przywództwu Wszechstronnemu, czyli podejściu opartemu na zrównoważeniu sił, stosowanych przed lidera w różnych sytuacjach. Za takim zbilansowanym podejściem opowiadają się osoby będące autorytetami w zakresie przywództwa.
W koncepcji przywództwa wszechstronnego szczególnie cenne są zachowania lidera, wywodzące się ze znajomości własnych mocnych stron i preferencjach, co do stylu zarządzania. Następnie ważna jest ocenienie wpływu, jaki dają te style zarządzania na efektywność pracy i zaangażowanie pracowników. Takie podejście jest mocno powiązane z wcześniejszymi artykułami, w których pisałam o refleksji, uczeniu się i elastyczności.

Autorzy, na których się powołuję w artykule potwierdzają związek między wszechstronnym przywództwem a efektywności i skutecznością w swoich badaniach.

Przywództwo składa się z zastosowania przeciwstawnych mocnych stron, a większość przywódców ma naturalną tendencję do nadmiernego rozwijania jednej z nich kosztem jej odpowiednika. Wynikająca z tego nierównowaga zmniejsza ich skuteczność. Ale przywódcy, którzy pracują nad ochroną przed taką koślawością, mogą zwiększyć swoją wszechstronność i siłę oddziaływania. Rob Kaplan, Robert Kaiser

Ideał wszechstronności

W swoim modelu Kaplan i Kaiser nawiązują do koncepcji yin i yang polegającej na  równoważeniu dwóch przeciwnych, lecz uzupełniających się sił. Liderowi w byciu wszechstronnym pomoże też umiejętność widzenia szczegółów oraz całego obrazu.
 

 
Zgodnie z koncepcją yin and yang harmonia dwóch przeciwstawnych elementów stanowi samą istotę życia. Wszechstronne przywództwo jest skutkiem współbrzmienia uzupełniających się impulsów. Chodzi o to, by być jednocześnie być forsującym i aktywizującym, wizjonerem myślącym strategicznie i efektywnie wdrażającymstrategię .
Jak mówi Jacek Santorski – model przywództwa wszechstronnego (ang. versatile leadership) jest podejściem do zarządzania i przywództwa. którego długo szukał dla uchwycienia istoty dobrego przywództwa.

Model …. rozpatruje działania lidera, czy zarządu w kategoriach rozpiętych skrzydeł: jedna para skrzydeł jest zarządcza, pomiędzy strategicznym i operacyjnym podejściem, druga -przywódcza – pomiędzy byciem forsującym i angażującym. Jacek Santorski, Business Insider

Wymiary przywództwa wszechstronnego

Przywództwo strategiczne – pozycjonowanie organizacji na przyszłość, strategiczne myślenie z umiejętnością patrzenia do przodu i wyznaczanie kierunków rozwoju, nastawienie na ekspansję oraz innowację.

Przywództwo operacyjne – zarządzanie operacyjne skoncentrowane na krótkoterminowym osiąganiu wyników, efektywności i uporządkowanym, zorganizowanym działaniu.

Przywództwo forsujące – wywieranie nacisku wynikające z pozycji lidera i poczucia siły, przejmowanie kontroli i podejmowanie decyzji, narzucanie pracownikom opinii, popychanie do działania, bycie wymagającym.

Przywództwo aktywizujące – stwarzanie warunków do pracy, przekazywanie kompetencji i decyzyjności, słuchanie, angażowanie i wspieranie współpracowników.

Jak nie przedobrzyć?

Bycie wszechstronnym, to nie tylko bycie liderem o szerokim zestawie kompetencji, ale odpowiednie ich łączenie tych kompetencji, dopasowując je do konkretnych sytuacji. W ostatnich latach niezwykłą popularnością cieszą się testy mocnych stron Gallupa (Gallup Strengths Finder). Samo poznanie mocnych stron nie wystarczy, gdyż zwykle mamy tendencję do nadużywania ich, co powoduje, że nadmierna siła przeradza się w słabość.   Lubimy swoje talenty i dlatego przepisujemy im większą wagę, lekceważąc te przeciwstawne. Na przykład liderzy są mocno zorientowani na realizację celów i wykonanie zadań ze zbyt małym nastawieniem na ludzi lub spełniają się przy tworzeniu wizji i strategii, ale za to nie koncentrują się na planowaniu i realizacji. Osoby, które są sprawne operacyjnie, lekceważąco odnoszą się do spotkań strategicznych.

Brak równowagi w zarządzaniu spowodowany jest nadmiernym stosowaniem jednego ulubionego podejścia. I ta nadmiernie wywierana siła wywiera negatywny wpływ na jakiś aspekt pracy pracowników.

Jak nad tym pracować?

Skontaktuj się z nami, pomożemy w zbadaniu stylów przywódczych i dalszej pracy nad ich równoważeniem.

Mail: hr@hrconcept.com.pl
 
Polecana lektura:
Uważaj na swoją siłę
Developing versatile leadership
Versatile Leadership – wywiad z profesorem Jackiem Santorskim