Feedback: zdjęcie Pexels, Mentatdgt


 

Jeśli irytuje cię każde potarcie, jak masz zostać być wypolerowany? Rumi

Feedback jest fantastycznym prezentem, jeśli jest mile widziany, dobrze wykonany i zaakceptowany.
Co warto wiedzieć o feedbacku, żeby udzielać go prawidłowo?
Istnieje kilka zasad, które warto zastosować:

 • oprzeć się na faktach
 • przekazać go w formie opisowej
 • mówić krótko, precyzyjnie, jasno
 • wypowiadać się jak najszybciej po danym zdarzeniu
 • przekazać go w formie opisowej
 • odnieść się do zachowań.

Cenne podejście przedstawili Maciej Bennewicz i Anna Prelewicz w książce „Mentoring. Zestaw narzędzi„. To podejście można wykorzystać uniwersalnie do udzielania informacji zwrotnej w określonej strukturze. Metoda 3B opiera się na określeniu, jak zostało wykonane dane zadanie, czynność, itd.:

 • bezbłędnie – kiedy czynność, co do której udzielamy informacji zwrotnej została wykonana w bezbłędny sposób w oparciu o zastosowane  kryteria.
 • brak – brak było wykonania czynności, która była niezbędna do prawidłowego wykonania.
 • błędnie – kiedy jakaś ważna czynność, istotny element został wykonany nieprawidłowo.

Pytania do poszczególnych elementów:

 • jeśli bez błędów: Co należy utrzymać, wzmocnić, rozwijać?
 • jeśli były braki: Co należy uwzględnić, włączyć? O czym należy pamiętać?
 • jeśli były błędy: Co należy poprawić, skorygować, zmienić?

Takie podejście umożliwia wyraźne pokazanie, jak została oceniona wykonana praca w oparciu o wcześniej uzgodnione kryteria. W związku z tym informacja zwrotna jest czytelna dla osoby ją utrzymującej. Wie, co może naprawić i wie, z jakiego wyniku może być zadowolona.

Umiejętne i szybkie przekazywanie informacji pozwala na unikanie sumowania się błędów i generowania nowych, powstrzymuje działanie niekorzystne, lecz przede wszystkim umożliwia wyciąganie wniosków. M. Bennewicz, A. Prelewicz

Otrzymywanie informacji zwrotnej jest niezbędne do usprawniania naszego działania. Bez niej żaden postęp nie jest możliwy. Z kolei dla lidera jest to absolutnie konieczna umiejętność do pracy z innymi osobami. Co o tym sądzisz?