Czego potrzebuje Zespół? Jaki jest sekret efektywnych zespołów?

Projekt Arystoteles

W tym artykule dowiesz się między innymi tego, co odkrył Google po dwuletnim badaniu 180 zespołów. Ten gigant technologiczny słynie z badań prowadzonych wśród pracowników. Tym razem Google wziął pod lupę zachowania członków zespołu.
Celem projektu była odpowiedź na pytanie „Co sprawia, że zespół jest skuteczny?”
Początkowo mimo zaawansowania badań i analiz tysięcy danych nie wyłaniał się żaden wyraźny wzór. Okazywało się, że zespoły ceniły różne rzeczy.
Badacze zainteresowali się wówczas aspektem norm grupowych. Normy to standardy behawioralne i niepisane zasady normujące to jak zachowujemy się, kiedy jesteśmy razem. Mimo, że niewypowiedziane mają na nas bardzo istotny wpływ. Po przeanalizowaniu danych z ponad stu grup, badacze stwierdzili, że rozumienie i wpływanie na normy grupowe stanowiło klucz do rozwoju zespołów.
Najważniejszą potrzebą zespołu okazało się bezpieczeństwo psychologiczne, znane z badań Amy Edmondson, profesorki Harvard Business School i definiowane jako „wspólne przekonanie członków zespołu, że w zespole można bezpiecznie podejmować ryzyko interpersonalne. ”Bezpieczeństwo psychiczne to „poczucie pewności, że zespół nie będzie zawstydzać, odrzucać ani karać kogoś za wypowiadanie się”.
W przypadku projektu Arystoteles szczególnie normy były istotne dla sukcesu zespołów.
Charles Duhigg tak to podsumowuje w artykule w New York Times „Projekt Arystoteles przypomina, że kiedy firmy próbują zoptymalizować wszystko, czasem łatwo jest zapomnieć o tym, że sukces często opiera się na doświadczeniach – takich jak interakcje emocjonalne i skomplikowane rozmowy oraz dyskusje o tym, kim chcemy być i jak inne osoby z zespołu wpływają na nasze samopoczucie a tego nie da się tak naprawdę zoptymalizować.”

Wyniki badania


Bezpieczeństwo psychologiczne: na ile członkowie zespołu są gotowi ponosić ryzyko dzieląc się nowym pomysłem lub rozwiązaniem problemu z zespołem. Jest to w istocie zdolność członków zespołu do zaufania innym członkom zespołu.
Niezawodność: członkowie mogą polegać na sobie w wykonywaniu wymaganych zadań
Struktura i jasność: każda osoba w zespole ma określoną rolę, rozumie swoje długoterminowe i krótkoterminowe cele oraz widzi, w jaki sposób przyczynia się do ogólnych celów zespołu
Znaczenie: samorealizacja i poczucie spełnienia wynikające z osiągnięć zespołu
Wpływ: członkowie zespołu czują wpływ swoich działań.
Bezpieczeństwo psychologiczne zostało określone jako fundament do pracy zespołowej. Wydawałoby się, że zapewnienie zespołowi bezpiecznej przestrzeni do pracy jest czymś oczywistym, ale niestety brak zaufania jest tym, co bardzo często doskwiera zespołom. Jak dodamy do tego powstrzymywanie się od dzielenia się pomysłami z obawy przed krytyką lub swoimi opiniami ze strachu przed konfliktem, to mamy symptomy dysfunkcji. Te dwie dysfunkcje brak zaufania i obawa przed konfliktem zostały opisane przez Patricka Lencioniego w książce „Pięć dysfunkcji pracy zespołowej„.

Refleksja lidera

Z kolei za Joanną Malinowską-Parzydło i jej pozycją „Zespół wygrany czy przegrany? W co grają ludzie w firmach” zostawię na koniec kilka pytań dla lidera:

  • Czy wiesz na ile zmotywowani są poszczególni członkowie zespołu?
  • Jak wygląda kapitał zaufania w zespole?
  • Czy zespół ma wspólnie wypracowane normy i wie jak one brzmią?
  • Czy korzystamy z różnic zespołu, indywidualnych talentów?
  • Czy doskonalimy się na co dzień i kto za to odpowiada?

Jak uważasz na jakie jeszcze inne kwestie warto zwrócić uwagę, kiedy chcemy by nasz zespół osiągnął sukces?

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.