„Informacja zwrotna jest śniadaniem mistrzów” – Ken Blanchard

Jeśli chcesz nauczyć się przekazywać informację zwrotną w skuteczny sposób możesz zastosować jeden z dwóch modeli:
1. MODEL FUKO

F – FAKTY
Rozpoczynamy przedstawienie informacji zwrotnej opierające się na faktach, czyli konkretnie opisujemy, co zauważyliśmy. Ważne są konkrety a nie ogólniki. Podanie faktów jest neutralne. Jeśli przedstawiamy dane, np. związane z efektywnością pracy, takiej jak liczba przeprowadzonych spotkań sprzedażowych i ich skuteczność, trudno z nimi się nie zgodzić.
U – UCZUCIA
Następnie przechodzimy do tego, jak dane zachowanie, sytuacji wpływa na nasze uczucia i emocje. Możemy wyrazić nasze zaniepokojenie lub obawy związane z niskimi wynikami. Mówiąc o naszych uczuciach, czyli posługując się komunikatem JA, unikamy m.in. wyrażania opinii, ocen, które postrzegane byłyby jako atak i powodowałyby reakcje obronne.
K – konsekwencje
Kolejnym krokiem będzie pokazanie konsekwencji zachowania objętego feedbackiem. Pokazujemy jakie konsekwencje dla danej osoby, zespołu, firmy będzie miał brak zmiany, czyli w tym przypadku poprawy wyników.
O – OCZEKIWANIA
Na koniec precyzujemy nasze oczekiwania, co do przyszłych zachowań.
Ten model będzie odpowiedni w sytuacji, gdy w feedbacku chcemy wyrazić nasze uczucia.
2. MODEL SBI
Drugim modelem jest model SBI, będący akronimem z języka angielskiego:

S – SYTUACJA (SITUATION)
B – ZACHOWANIE (BEHAVIOUR)
I – WPŁYW (IMPACT)

Ten model jest prostszy niż poprzedni. Skupiamy się na opisie sytuacji by przejść do zachowania i podobnie, jak w FUKO do opisania wpływu, czyli konsekwencji wynikających z zachowania.
Modele feedbacku przedstawione są również tutaj:
http://www.agile247.pl/fuko-i-sbi-2-proste-narzedzia-do-dawania-informacji-zwrotnej/