Z czym kojarzy Ci się przepływ?

Najczęściej przytaczany flow, to koncepcja Mihayli Csikszentmihalyi, czyli stan, w którym zapominasz o otoczeniu i będąc w głębokiej koncentracji, zatracasz się w pracy lub innej aktywności.
Przepływ (flow) ma bardzo wyraźne cechy. To aktywność, w której masz jasne cele i otrzymujesz natychmiastowe informacje zwrotne. Masz wiele możliwości podjęcia zdecydowanych działań. Jest to połączenie świadomości i działania. Koncentrujesz się całkowicie na zadaniu. Czujesz, że masz pełną kontrolę. Czas zmienia się – nie zauważasz upływającego czasu, czas przyspiesza lub zwalnia. Ten fenomen zidentyfikował i opisał Mihayli Csikszentmihalyi pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Kontynuując badania w dziedzinie przepływu przez kolejne trzy dekady, Csikszentmihalyi ustalił, że kiedy ludzie optymalizują swoje stany przepływu, są szczęśliwsi i bardziej produktywni.

Kiedy ludzie maksymalizują swoje optymalne doświadczenia – zwane także „przepływem” – wydają się być szczęśliwsi i bardziej produktywni, co prowadzi do większych możliwości przepływu w zespole i organizacji. W organizacjach – badania wykazały, że podejmowanie decyzji w oparciu o przepływ odbywa się dzięki szkoleniu i doświadczaniu. Jeśli w praktykowane jest przywództwo oparte na przepływie, to będzie ono wspierało także podejmowanie decyzji na podstawie przepływu.

Przywództwo oparte na przepływie

Badaczka Judith L. Glick-Smith przedstawia model przywództwa oparty na przepływie (flow-based leadership).  Składa się on z 8 elementów:
1. Bycie wzorem i dawanie przykładu własnym zachowaniem. Wykazywanie się zaangażowaniem w bycie przywódcą służebnym poprzez ukierunkowane na zewnątrz kierownictwo sług.
2. Wypracowanie i regularna komunikacja wizji organizacji, aby zaszczepić poczucie celu. Misja jest odczytywana na głos podczas każdej porannej odprawy. Wszyscy znają misję, ale podkreśla to jej znaczenie.
3. Stworzenie i utrzymywanie struktury wspierającej pracę organizacji. Stabilna struktura umożliwia ludziom robienie tego, co robią. Działanie stanu przepływu oznacza, że ​​w tej chwili otrzymujemy informację zwrotną. Nieodpowiedni system lub źle zdefiniowany proces w mgnieniu oka wyciągną jednostkę z jej stanu przepływu. Pracownicy nie powinni wracać do domu sfrustrowani niestabilnym środowiskiem pracy.
4. Budowanie więzi w zespole i pielęgnowanie zaufania poprzez rytuały, opowiadanie historii, zabawę i współpracę. Zaufanie i lubienie siebie dzięki wspólnemu doświadczeniu i zaangażowaniu w misję programu.
5. Docenianie ​​indywidualnej kreatywności. Notowanie pomysłów i przekazywanie do oceny wykonalności pomysłu.
6. Stosowanie pozytywnych technik motywacyjnych. Każdego ranka na codziennej odprawie, przydzielane są zadania. Wyłącznym obowiązkiem dedykowanego zespołu jest motywowanie innych. Jak wyglądałoby twoje środowisko pracy, gdybyś miał ludzi, których jedynym celem było zachęcanie innych?
7. Słuchanie innych – dowiadywanie się, co daje ludziom radość i daje im możliwości pracy w tej przestrzeni. Większość organizacji ma procesy oceny pracowników skupione na identyfikowaniu słabych stron danej osoby, następnie organizacja próbuje zapewnić szkolenie lub pomoc w obszarach do poprawy. Innym podejściem jest koncentracja na naturalnych talentach i preferencjach i dalszym rozwijaniu mocnych stron. Ludzie mają większe szanse na przepływ zadań i czynności, w których są najsilniejsi.  Przepływ wypływa z doświadczenia i treningu, gdy osoba staje przed wyzwaniem, ale ma też ponadprzeciętną szansę na sukces.

Flow w Agile

W świecie agile to koncepcja, która jest coraz bardziej popularna. Warto zajrzeć do takich książek, jak np. „Flow”, Fina Gouldinga i Haydna Shaugnessy lub „Flow Manifesto and Flow-based leadership” Jeffa Pratta.

Flow zapewnia narzędzia do osiągnięcia wyniku, jakiego oczekują klienci i sposobu jego osiągnięcia.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat pomysł, aby stać się bardziej zwinnym, został również przyjęty w biznesie. Jak okazało się w praktykowaniu lean i zwinności w większości firm, nie wspierają one silnie potrzeb klientów ani autonomii pracowników i zespołów w sposób, w jaki odbywa się to we Flow, będących połączeniem tych elementów.
Ponieważ ludzie mówią teraz bardziej o zwinności biznesowej, a nie tylko o zwinności oprogramowania, są coraz bardziej zainteresowani koncepcją Flow. Flow uzyskał ogromny wzrost w 2019 roku, kiedy Toyota ogłosiła, że ​​przeszła z Lean na Flow.
Koncepcja przepływu szybko staje się kluczowym tematem na kolejne 10 lat. Przepływ pojawia się w tekstach o zwinności. Autorzy – Goulding i Shaughnessy zajęli się postrzeganiem Flow jako środka do odkrywania wartości na dynamicznych rynkach, koncentrowania uwagi na potrzebach klientów, oceny wartości i ograniczania zaległości w realizacji poprzez podejmowanie dobrych decyzji dotyczących wykorzystania zasobów i zarządzania portfelem. Jeśli chcemy elastyczności biznesowej, potrzebujemy innowacji, aby odbywał się przepływ przez system dostaw organizacji bez blokowania przez etapy innowacji, niewłaściwe interakcje lub niewłaściwe techniki zarządzania projektami i ludźmi. Elementy te, takie jak dobre interakcje, wizualizacja, trenerzy zamiast liderów, są krokiem do uznania złożoności systemów, jakimi stały się przedsiębiorstwa. Tylko dzięki poprawie interakcji możemy naprawdę wykorzystać inteligencję zbiorową w tych częściach systemu, które tworzą wartość.
Konkludując: Flow to system do zrozumienia dynamiki rynku i potrzeb nowych klientów przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu interakcji społecznych w firmach, które nastawione są na tworzenie wartości. 
https://medium.com/flow-the-new-agile-framework/what-is-flow-da4828f87758
http://integralleadershipreview.com/13127-616-flow-based-leadership/
https://podcasts.nu/avsnitt/agile-uprising-podcast/the-flow-manifesto-flow-based-leadership-with-jeff-pray