Dla naszego Klienta – spółki zajmującej się kompleksową obsługą inwestycji w branży energii odnawialnej poszukujemy Inspektora Nadzoru (cały kraj). Celem stanowiska jest prowadzenie nadzoru nad procesem budowy farm fotowoltaicznych.

Inspektor Nadzoru (branży budowlano-konstrukcyjnej, energetycznej i teletechnicznej)

Główne zadania:

 • Reprezentowanie inwestora na budowie farmy PV przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • Kontrola zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją, z projektami budowlanymi, zgodności z umową zawartą z wykonawcami montażu instalacji, przyjętym harmonogramem,
 • Sprawdzanie jakości wykonywanych robót
 • Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej

 
Wymagania:

 • Kierunkowe wykształcenie wyższe techniczne, np. elektryczne, elektrotechniczne, lub budowlane,
 • Minimum 1 rok doświadczenia w pracy na budowie farm PV, w samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie tj. inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy lub kierownika robót elektrycznych,
 • Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych/urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń
 • Mile widziane uprawnienia SEP powyżej 1kV,
 • Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Excel, Word, PowerPoint),
 • Wysokie umiejętności organizacyjne i współpracy w zespole
 • Komunikatywność, umiejętność rozwiązywania problemów,
 • Prawo jazdy kat. B i gotowość do podróży służbowych.

Klient oferuje:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i umiejętności
 • Udział w ambitnym projekcie i dużą samodzielność w działaniu
 • Niezbędne narzędzia do pracy

W nadsyłanych aplikacjach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę HR Concept dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.
HR Concept | Ul. Prometeusza 2/2, 80-299 Gdańsk | Tel. +48 601658988 | Email: hr@hrconcept.com.pl