Kierownik Działu Uruchomień i Utrzymania Farm PV
Miejsce pracy: zdalnie/biuro w Gdańsku/delegacje w całym kraju
Nasz klient to spółka z branży farm fotowoltaicznych. W swoim portfolio posiada projekty budowy farm fotowoltaicznych przekraczające 100MW. Celem spółki jest współuczestniczenie w transformacji energetycznej kraju.
Dla klienta poszukujemy kandydata, który podejmie się wyzwania zbudowania oraz zarządzania Działem Uruchomień i Utrzymania obiektów realizowanych przez spółkę.
Zadania:

 • Nadzór nad uruchomieniem i energetyzacją realizowanych obiektów z dotrzymaniem standardów takich jak IRiESP, NC RfG itp.
 • Kontrola przepływu dokumentacji związanej z ww. aspektem realizacji farm PV oraz wsparcie pozostałych działów firmy w procedurze pozyskiwania Energetycznie Pozwolenia na Użytkowanie
 • Reprezentowanie firmy u operatorów sieci dystrybucyjnej
 • Nadzór nad wyborem dostawcy systemu SCADA, zdefiniowanie wymagań technicznych dot. niezbędnych funkcjonalności implementowanego systemu
 • Zbudowanie potencjału firmy w zakresie samodzielnego przeprowadzania uruchomień obiektów, w tym wykonywaniu niezbędnych pomiarów oraz konfiguracji zainstalowanej aparatury (inwertery, wyposażenie stacji trafo tj. rozdzielnica nN, SN, terminale zabezpieczeniowe, urządzenia sieciowe i zdalnego dostępu itp.)
 • Współpraca z pozostałymi działami firmy, zmierzająca do optymalizacji projektów oraz ciągłego podnoszenia ich jakości z uwzględnieniem zachowania ekonomicznej relacji CAPX do OPEX
 • Wsparcie przy rekrutacji operatorów O&M, poszukiwanie i wybór podwykonawców w zależności od regionu kraju, w którym zlokalizowany będzie obiekt
 • We współpracy z pozostałymi działami firmy: zdefiniowanie procedur utrzymania obiektów spółki zapewniających ich niezawodną pracę:
 • obsługa prewencyjna,
 • działania korekcyjne,
 • utrzymanie zieleni, czystości modułów PV itp.
 • spełnienie wymogów ustaw i rozporządzeń dot. utrzymania obiektów budowlanych

Niezbędne kompetencje:

 • Wykształcenie wyższe techniczne preferowane kierunki to: Elektroenergetyka, Elektrotechnika, Automatyka
 • 3-5 lat doświadczenia obiektowego przy realizacji inwestycji elektroenergetycznych (mile widziane osoby z doświadczeniem zdobytym w grupach kontrolno-pomiarowych, utrzymaniu ruchu, O&M obiektów energetycznych itp.)
 • Doświadczenie w wykonywaniu pomiarów elektrycznych (pomiary rezystancji izolacji, ochrony przeciwporażeniowej, próby napięciowe ) testach obwodów wtórnych wraz z konfiguracją urządzeń, diagnozą błędów oraz ich eleminacji
 • Znajomość zagadnień związanych z implementacją oraz obsługą systemów zdalnego sterowania i nadzoru, monitoringu oraz kontroli dostępu.
 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Gotowość do delegacji na terenie całego kraju (do 20% czasu pracy, możliwe dłuższe wyjazdy w okresach oddawania obiektów do użytkowania)

Mile widziane:

 • Umiejętność programowania sterowników PLC
 • Podstawowa znajomość zagadnień telekomunikacyjnych w tym protokołów wykorzystywanych w energetyce jak np. Modbus TCP/RTU, DNP 3.0, IEC 60870-104, IEC 60850

Klient oferuje:

 • Niepowtarzalną okazję współtworzenia firmy, która z pewnością wkrótce dołączy do grona liderów branży energetyki odnawialnej
 • Niezbędne narzędzia pracy do realizacji powierzonych obowiązków, w tym samochód służbowy
 • Wspierającą kulturę pracy
 • Elastyczny czas pracy
 • Możliwości realizacji własnych pomysłów i rozwiązań
 • Dalszy rozwój zawodowy w perspektywnicznej firmie i branży PV

W nadsyłanych aplikacjach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę HR Concept dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.
HR Concept | Ul. Prometeusza 2/2, 80-299 Gdańsk | Tel. +48 601658988 | Email: hr@hrconcept.com.pl