Dla naszego Klienta dewelopera farm fotowoltaicznych poszukujemy Kierownika Robót, związanych z inwestycją w rejonie Trójmiasta. Celem stanowiska jest monitorowanie postępu prac budowlanych oraz zapewnienie przestrzegania przepisów.

Kierownik Robót – farmy fotowoltaiczne – Trójmiasto

 
Główne zadania:
• Planowanie, bezpośrednie kierowanie i nadzorowanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami Inwestora, harmonogramem i budżetem w oparciu o przepisy prawa,
• Egzekwowanie zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy w celu zminimalizowania wypadków i urazów związanych z pracą.
• Koordynacja pracy podwykonawców, usługodawców i dostawców,
• Nadzór nad prawidłowym zastosowaniem technologii przewidzianej w projekcie;
• Koordynacja procesów logistycznych na placu budowy;
• Udział w procesie rozliczania robót i przygotowywaniu dokumentacji odbioru robót;
• Nadzór nad podwykonawcami
Wymagania:
• Dyplom inżyniera
• Doświadczenie w pracy jako kierownik budowy farm fotowoltaicznych
• Uprawnienia budowlane bez ograniczeń
• Uprawnienia SEP
• Znajomość przepisów budowlanych i przepisów BHP
• Przywództwo, silne umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów
• Doskonałe umiejętności organizacyjne i komunikacyjne.
Klient oferuje:

  • Kontrakt B2B
  • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i umiejętności
  • Udział w ambitnym projekcie i dużą samodzielność w działaniu
  • Niezbędne narzędzia do pracy

W nadsyłanych aplikacjach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę HR Concept dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.
HR Concept | Ul. Prometeusza 2/2, 80-299 Gdańsk | Tel. +48 601658988 | Email: hr@hrconcept.com.pl