Kod kulturowy

Kod kulturowy, Pexels: Anderson Guerra


Poznaj kod kulturowy czyli narzędzie, którym posługujemy się w sposób nieświadomy, filtr, przez który odbieramy świat. Dla zrozumienia sobie własnych zachowań, a także zachowań całych społeczności i narodów warto uświadomić sobie, jak działają kody kulturowe.
„Kod kulturowy jest nieuświadomionym znaczeniem, które nadajemy każdej możliwej rzeczy: samochodowi, rodzajowi żywności, relacji, a nawet danemu krajowi. Czynimy to za pomocą filtra własnej kultury… w efekcie kody – nieuświadomione znaczenia nadawane przedmiotom itd. również się różnią.” – Clotaire Rapaille.
Zapraszamy na nasze szkolenie Różnice kulturowe, dzięki któremu poznasz zasady działania w środowisku międzykulturowym.
W trakcie naszych lektur odkryliśmy fantastyczną książkę Clotaire Rapaille – psychoterapeuty i badacza kulturowego a poza tym konsultanta dla największych korporacji. Autor odkrywa dla nas, to co jest schowane głęboko i daje nam do nieświadomych procesów opartych na psychoanalizie Junga. Autor sięga do ukrytych myśli, wyobrażeń, pragnień. Realizuje to w swoich badaniach, zwanych odkrywkowymi, podczas gdy osoby biorące udział w badaniu, znajdują się w stanie głębokiej relaksacji.
Badania kodów kulturowych Rapaille opierają się na następujących pięciu zasadach:
Zasada 1 – Nie wierz w to, co mówią ludzie
Ludzie udzielają odpowiedzi zgodnie z oczekiwaniami, racjonalnie zgodnie z tym, co podszeptuje im kora mózgowa (część mózgu kontrolująca inteligencję).
W sesji odkrywkowej otwiera się dostęp do innej części mózgu, mózgu gadziego i udzielane są odpowiedzi potocznie zwane nagą prawdą. W stanie pomiędzy snem a jawą mamy łatwiejszy dostęp do naszych wspomnień i instynktów. Poza tym ludzie sami nie są do końca świadomi swoich wyborów.
Zasada 2 – Emocje są energią niezbędną do nauki
Emocje są kluczem do procesu uczenia się, kluczem do mechanizmu imprintingu, inaczej wdrukowania, czyli wytwarzania połączeń w mózgu odpowiedzialnych za więzi znaczeniowe pomiędzy umysłem jednostki a określonymi pojęciami. Ten proces przebiega przy odpowiednio silnych emocjach.
Zasada 3 – Przekazem jest struktura a nie forma

Kluczem do zrozumienia prawdziwego znaczenia stojącego za naszymi działaniami jest uchwycenie struktury. Gdy przyglądamy się ludzkim zachowaniom i pytamy dlaczego przebiegają w określony sposób, powinniśmy spojrzeć poza formę, w głąb struktury.

Analizując sytuacje i zachowania patrzymy na trzy struktury:
biologiczną (DNA)
kulturę, na którą składają się między innymi język, sztuka, środowisko, historia itd. Sposób, w jaki są splecione kształtuje niepowtarzalny charakter każdej kultury.
indywidualną, stanowiącą nieskończoną ilość kombinacji dla pojedynczego człowieka.
Zasada 4 – Każde wdrukowanie wymaga czasu, a znaczenie wdrukowania zależy od danej kultury
Większość wdrukowań powstaje w ciągu pierwszych 7 lat życia. Ponieważ większość z nas wychowuje się w jednej kulturze, to ludzie z różnych kultur odmiennie doświadczają tej samej rzeczy czy pojęcia.
Zasada 5 – Aby uzyskać dostęp do znaczenia wdruku należy poznać jego kod kulturowy
Kod nie ma jednak uniwersalnego znaczenia nie obowiązuje w innych kulturach. Autor podaje tutaj przykład podejścia do sera. W kulturze francuskiej kodem sera jest: żywy. Ser przechowywany jest w temperaturze pokojowej i dojrzewa, czyli żyje. Natomiast w USA kodem sera jest: martwy. Ser poddany jest pasteryzacji i przechowywany bez dostępu powietrza w lodówce. W Polsce spożywamy również głównie sery, które przechowujemy w lodówce.
W dalszej części książki C. Rapaille przytacza szereg interesujących przykładów ze swoich badań związanych z podejściem do podstawowych pojęć, takich jak: dom, miłość, zdrowie, młodość, jedzenie, praca i sukces w różnych kulturach narodowych.
W planach autora jest wydanie książki o polskich kodach kulturowych. Czekam z niecierpliwością.
http://www.mtbiznes.pl/b2525-kod-kulturowy.htm
http://www.fundacjathinktank.pl/laboratorium-kodoacutew-kulturowych.html
Jeśli chcesz posłuchać wywiadu z autorem Kodu Kulturowego:
https://biznes.radiozet.pl/News/Clotaire-Rapaille-jesli-nie-znasz-kodu-nie-zrozumiesz-kultury-WYWIAD
Inne posty o tematyce kulturowej:
Inteligencja kulturowa
W poszukiwaniu geniuszu