Kompetencje miękkie czy raczej kompetencje mocy?

Przyspieszone zmiany w ostatnich miesiącach spowodowały zwiększenie zapotrzebowania na nowe kompetencje. Zwracamy coraz większą uwagę na tzw. soft skills nazywane również power skills. I to określenie power skills zdecydowanie nam się podoba. Zresztą jak mówi Josh Bersin, nie nazywajmy ich kompetencjami miękkimi, bo są one zdecydowanie „twarde”, trudniejsze do nauczenia i w praktyce rozwijane przez całe życie. Odmiennie niż tzw. umiejętności twarde, czyli posiadanie określonej wiedzy, która jest pod tym względem „miękka”, gdyż chociażby bardzo szybko się deaktualizuje. Obecnie średnia żywotność umiejętności technicznej wynosi około 18 miesięcy.

Power skills czyli trwałe umiejętności, takie jak kreatywność, zdolność przystosowania się i zarządzanie czasem, nigdy nie stają się przestarzałe.

Przeniesienie dużej części aktywności zawodowych do świata wirtualnego wzmocniło znaczenie określonych umiejętności. Brakuje nam kontaktu twarzą w twarz, czytania wskazówek niewerbalnych, jednocześnie jesteśmy zmęczeni wielogodzinną pracą przy ekranie, poza tym jesteśmy poddani stresowi i żyjemy w niepewności.
Jakie więc kompetencje mocy będą najbardziej istotne?
Umiejętności „mocy” są ponadczasowe i należą do nich:

  • empatia,
  • komunikacja,
  • inteligencja emocjonalna
  • rezyliencja
  • uważność
  • poczucie wspólnej odpowiedzialności


Power skills według Josh Bersin, badania IBM

Badania pokazują, że w ostatnich dekadach wzrosła liczba miejsc pracy wymagających wysokiego poziomu interakcji społecznych. Z kolei zawody wymagające mniej umiejętności społecznych, w tym wiele zawodów STEM (nauki ścisłe, technologia, inżynieria i matematyka), skurczyły się o 3,3 punktu procentowego. 

Są trzy przyczyny zapotrzebowania na power skills:

  • zmiana charakteru pracy i postępująca automatyzacja i robotyzacja powoduje wzrost zapotrzebowania na umiejętności, których maszyny nie posiadają a mianowicie krytycznego myślenia i kreatywności.
  • duża presja na innowacje wymaga umiejętności innowacyjnego myślenia i empatycznego podejścia do potrzeb klienta, a także elastyczności i adaptacji do zmieniających się warunków oraz umiejętności współpracy w złożonych sieciach interpersonalnych.
  • zmiana oczekiwań pracowników wobec przywództwa i kultury organizacyjnej, powodowana zmianą generacyjną na rynku pracy i oczekiwaniem „wspierającego przywództwa” i „pozytywnych relacji w pracy” przez generację Z.

Jakie kompetencje mocy „power skills” rozwijasz w tym roku?
Josh Bersin_Power skills
Empathy quiz