Mindfulness

Mindfulness

Uważny lider – jak wprowadzić mindfulness w codziennym życiu?

Dzisiaj spotkałam się z tym cudownym tekstem Pemy Chodron o uważności i medytacji. Polecam regularne praktyki uważności. Takimi mini praktykami będzie chociażby wprowadzenie pauz w naszej codziennej aktywności.

W ciągu dnia możesz się zatrzymać, odpocząć od zwykłych myśli i obudzić się w magii i ogromie otaczającego cię świata.

Pema Chödrön mówi, że ta łatwa praktyka uważności jest najważniejszą rzeczą, jaką możemy robić w życiu.
Rozpoczynając dzień, każdego ranka możesz zadać sobie pytanie: „Kiedy zaczynam ten dzień, co jest najważniejsze? Jakie jest najlepsze przeżycie i wykorzystanie tego dnia? ” Wieczorem mogę zadać sobie pytanie: Co ja z tym dniem zrobiłam/zrobiłem? Czy jestem bliżej bycia bardziej współczującym, kochającym i troskliwym – bycia w pełni świadomym? Czy mój umysł jest bardziej otwarty? Co właściwie zrobiłam/zrobiłem?
Jakie jest najlepsze wykorzystanie każdego dnia naszego życia? W ciągu jednego bardzo krótkiego dnia każdy z nas stałby się bardziej rozsądny, bardziej współczujący, bardziej czuły, bardziej w kontakcie z senną jakością rzeczywistości. Albo możemy schować to głębiej i nawiązać głębszy kontakt z solidnym umysłem, wycofując się bardziej do własnego kokonu.
Jednym z najbardziej skutecznych sposobów pracy, kiedy zauważamy nawykowe działania na automatycznym pilocie, jest zatrzymanie się, zrobienie pauzy. Możemy zatrzymać się i wziąć trzy świadome oddechy, a świat ma szansę otworzyć się przed nami w tej przestrzeni.
O takiej przerwie mówi japońska koncepcja Ma, która została opisana jako pauza w czasie, przerwa lub pustka w przestrzeni. Ma to podstawa czasu i przestrzeni, której życie potrzebuje do rozwoju. Jeśli nie mamy czasu, jeśli nasza przestrzeń jest ograniczona, nie możemy się rozwijać. To, jak spędzamy czas i kształtujemy przestrzeń, w której żyjemy, ma bezpośredni wpływ na nasz postęp. Zasady te są uniwersalne, a efektywnie stosowane poprawiają nasz sposób myślenia i nasze zaangażowanie w otoczenie.

Ponieważ praktykuję uważność od wielu lat, a  zawodowo jestem zaangażowana w rozwój przywództwa, chciałabym zastanowić się nad uważnym przywództwem, ponieważ wyraźnie widzę korzyści z uważnych praktyk.

Pozwolę sobie najpierw zacytować Billa George’a, profesora Harvard Business School, ponieważ uważam, że jego cytat stanowi bardzo dobrą definicję uważnego przywództwa::

Uważne przywództwo to świecka idea, która umożliwia ludziom utrzymanie skutecznego przywództwa przez całe życie. Pozwala im być w pełni obecnym, świadomy siebie i swojego wpływu na innych ludzi oraz koncentrować się na osiąganiu celów swoich organizacji. Uważne przywództwo ma na celu rozwój samoświadomych i współczujących przywódców poprzez połączenie zachodniego zrozumienia autentycznego przywództwa ze wschodnią mądrością dotyczącą umysłu, opracowaną na podstawie praktyk stosowanych od tysięcy lat.

Inną definicję podaje Janice Marturano, dyrektor wykonawczy Institute for Mindful Leadership i autorka „Finding the Space to Lead: A Practical Guide to Mindful Leadership”, która powiedziała:

Uważny lider to ktoś, kto ucieleśnia obecność przywództwa poprzez kultywowanie skupienia, jasności, kreatywności i współczucia w służbie innym.

Uważni liderzy mogą naprawdę zmienić miejsce pracy i społeczność, tworząc środowisko zaangażowania, szczęścia i wydajności, ponieważ uważność, bezinteresowność i współczucie są kluczowymi cechami do ich osiągnięcia.

Jakie są kluczowe cechy uważnych liderów?

Literatura na temat uważnego przywództwa sugeruje pewne kluczowe cechy uważnych przywódców takimi, jakimi są:

 • pełna obecność
 • samoświadomość i zrozumienie innych
 • świadomość, autentyczność i współodczuwanie
 • podejmowanie przemyślanych decyzji
 • bycie  skupionym
 • kierowanie się wartościami
 • inspiracja i kreatywność
 • kultywowanie skupienia, przejrzystości i kreatywności
 • otwartość
 • brak osądzania
 • zaufanie wobec innych osób
 • odpowiedzialny za postawę bez obwiniania
 • wrażliwość i szczerość

Uważni liderzy są wyposażeni w zalety do przekształcania jednostek, zespołów i ich organizacji, co często prowadzi do przełomowych rezultatów.
Zainteresowanie uważnością rośnie, a liczba prac naukowych wykazuje wykładniczy wzrost. Zobacz zdjęcie AMRA poniżej.
Badania wykazały, że regularna praktyka może skutkować stworzeniem lepszego miejsca pracy przy większym szczęściu, koncentracji, zaangażowaniu i większej wydajności.
American Mindfulness Research Association (AMRA), 2018.American Mindfulness Research Association (AMRA), 2018.  
Uważność może być przydatnym narzędziem do zwiększania osobistego i biznesowego sukcesu liderów.
Najwyżej oceniane szkolenia w Google dotyczą uważności, a inne wiodące firmy, takie jak Apple, Facebook, Instagram, Intel, Linkedin, SAP i Twitter, włączyły uważność do swoich programów biznesowych i przywódczych.
Polecam rozpoczęcie praktyki z:

Do przeczytania w języku polskim:

Zachęcam do zapoznania się z materiałami o uważności w języku angielskim: