Burza mózgów

Burza mózgów

Projekty HR

Pomagamy w budowaniu strategii personalnych – rekrutacji i selekcji, employer brandingu, ocen i rozwoju, szkoleń oraz systemów wynagradzania i motywacyjnych w powiązaniu ze strategią biznesową firmy.
Zapewniamy wsparcie przy projektowaniu i wdrażaniu:

  • opisów stanowisk opartych na modelach kompetencji;
  • systemów ocen pracowników;
  • oceny potencjału pracowników;
  • programów rozwoju talentów;
  • programów coachingu i mentoringu;
  • ścieżek karier.

Case Study nr 1

Facylitacja programu liderskiego w start-upie, branża usług wspólnych

Program skierowany był do grupy team leaderów, zarówno dla osób z niewielkim jak i z kilkuletnim doświadczeniem w zarządzaniu.
Program trwał rok i składał się z kilku modułów dotyczących przywództwa, ustalania celów i delegowania zadań, coachingu zespołu i budowania zaangażowania, a także budowania współpracy opartej na różnorodności. W tym okresie uczestnicy realizowali dodatkowe zadania między sesjami, wykonali testy DISC oraz pozyskiwali nową wiedzę w formie e-learningu.
Dla wsparcia rozwoju umiejętności przywódczych i dzielenia się doświadczeniami wprowadzono sesje w formule Action Learning. W trakcie sesji liderzy zapoznali się z problemowymi sytuacjami i mogli za pomocą stawianych pytań pomóc innym dojść do możliwych rozwiązań i poszerzyć ich perspektywę patrzenia na dylematy zarządzania pracownikami.
Efektem programu było zdobycie wiedzy z zakresu przywództwa i zarządzania zespołem, przećwiczenie umiejętności menedżerskich w różnorodnych aktywnych formach, dzielenie się doświadczeniami i uzyskanie wsparcia od bardziej doświadczonych kolegów. Liderzy zdobyli konkretne narzędzia do wykorzystania w codziennej pracy.
Dodatkową korzyścią była integracja zespołu liderskiego w rosnącej organizacji, zaangażowanie w rozwój własny i zespołu.

Case Study nr 2

Zaprojektowanie i przeprowadzenie programu liderskiego, branża usług wspólnych

Program został zbudowany dla zaadresowania potrzeb związanych z rozwojem liderów w szybko rosnącej organizacji. Program opierał się na 2-letnim cyklu i przeznaczony był dla liderów wszystkich szczebli organizacji.
Program obejmował zarządzanie oparte o wartości firmowe, podstawy przywództwa i zarządzania, style przywództwa, przywództwo sytuacyjne, rozwoj umiejętności przywódczych w oparciu o mocne strony, budowanie i rozwój zespołu, budowanie zaangażowania i motywowania pracowników, rozwój wiedzy i technik związanych z coachingiem zespołowym oraz umiejętności menedżera jako coacha i mentora w rozmowach 1 na 1.
Do budowy programu została wykorzystana wiedza i informacja zwrotna z innych systemów HR, takich jak system oceny, badanie opinii pracowników, system zbierania feedbacku od pracowników. Program wzbogacony był przez analizy stylu przywództwa, w tym analiz opartych na metodzie dr Johna H. Zengera i dr Joe Folkmana, badania pracy zespołowej według Patricka Lencioniego. Zajęcia opierały się w dużej mierze na wykorzystaniu ćwiczeń zespołowych.
Dzięki wdrożeniu programu firma uzyskała wzrost wiedzy i umiejętności, świadomość zasad związanych z budowaniem przywództwa i efektywnego zespołu, tożsamości zespołu i dynamiki zespołowej utrudniającej lub ułatwiającej współpracę. Zidentyfikowała to, co liderzy chcą zmienić, żeby się dobrze pracowało oraz jakimi narzędzami dysponują do rozwoju własnego jako liderów i rozwoju pracowników. Program przyczynił się do integracji, zrozumienia wartości, różnorodności poza tym wzmocnił liderów w szybko rosnącej organizacji, przechodzącej transformację, czyli środowisku VUCA, dużej zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności z angielskiego (Volatile/Uncertain/Complex/Ambiguous). Duży nacisk położony był na wzrost współpracy, będącej jedną z wartości firmy.
Program umożliwiał włączanie nowo mianowanych liderów zespołów i rozwijał perspektywicznie bardziej doświadczonych liderów do obejmowania nowych, bardziej złożonych ról, funkcji i projektów.