Top Talent : 9 Uniwersalnych Kompetencji

Top Talent : 9 Uniwersalnych Kompetencji


Zajmując się identyfikowaniem cechy charakterystycznych osób osiągających sukces zawodowy trafiłam na ciekawą pozycję Ralfa KnegtmansaZwinny Talent”. Autor nawiązuje do uzyskanych w wieloletnich badaniach i doświadczeniach 9 uniwersalnych kompetencji, pozwalających zidentyfikować najbardziej utalentowane osoby.  Należą do nich:

  • Autentyczność i kreatywność
  • Zaangażowanie i zewnętrzna motywacja
  • Umiejętność osiągania szczytowej formy we właściwym momencie
  • Stała gotowość do nauki
  • Zdolność upraszczania złożonych zagadnień
  • Umiejętność stawiania ambitnych, lecz realistycznych celów
  • Przewidywanie problemów i rozwiązywanie ich zawczasu
  • Odrobina lenistwa lub skłonność do szybkiego nudzenia się
  • Odwaga i pewność siebie

W następnym poście przedstawię koncepcję Zwinnego Talentu a teraz zachęcam do zapoznania się z wypowiedzią autora książki.