Czy zastanawiasz się, jakie są twoje ograniczające przekonania i jak możesz je pokonać?

Ograniczające przekonania to przekonania (założenia i spostrzeżenia), które mamy na określony temat, zwłaszcza na temat nas samych, które w jakiś sposób nas ograniczają. Są to głęboko zakorzenione, podświadome przekonania, które nam nie służą. Nosimy wiele ograniczających przekonań. „Jestem za stary”. „Jestem za młoda”. „Inni są lepsi ode mnie”. „Inni wiedzą więcej niż ja”. „Nie jestem wystarczająca”.

Oto porady zaczerpnięte z magazynu Forbes o tym, jak zmienić swoje ograniczające przekonania:
  1. Zatrzymaj i zastanów się. Jeśli czujesz strach lub opór związany z jakąś czynnością, zatrzymaj się na chwilę. Uświadom sobie, że  twój nastrój wpływa na twój sposób myślenia.
  1. Zrozum, że te myśli nie są prawdą. Zapisz swoje myśli. Spróbuj zidentyfikować historie lub „kłamstwa”, które sobie opowiadasz. Zrozum, że stworzyłeś te „kłamstwa”, nadając znaczenie wydarzeniom, ale nie są one prawdą o tobie.
  1. Poszukaj dowodów. Miej świadomość, że masz moc przekształcania kłamstw w prawdy, szukając dowodów, które są przeciwieństwem twoich ograniczających przekonań.
  1. Odzyskaj swoją moc. Przestań obwiniać świat o swoje wyniki. Ty sam dowodzisz swoimi myślami i swoim życiem. Niepokój lub stres są po prostu wynikiem „myślenia w złym nastroju”. Myśl jest tylko myślą. Uczucie to tylko uczucie. Nie są prawdą o tobie i przeminą.
  1. Porozmawiaj z kimś o swoich ograniczających przekonaniach. Rozmowa z inna osobą może ci pomóc. Jeśli chcesz zmienić swoją starą, ograniczającą narrację i stworzyć nowe przekonujące przekonania na swój temat, aby żyć pełnią życia i inspiracji, poszukaj pomocy, której potrzebujesz.

Czy uważasz, że teraz jest ten czas, na zmianę i przyjęcie nowej narrację. Gdzie chcesz kierować swoją energię i uwagę? Pamiętasz o tym, że energia podąża za uwagą. Zwracaj uwagę, na czym się koncentrujesz.