Notice: Undefined variable: tut_message_API in /wordpress/wp-content/themes/shuttle-pro/lib/update-api/am.php on line 26
Czym jest inteligencja kulturowa? - HR Concept

W sytuacjach kontaktów z osobami z innych kultur mogłeś/mogłaś zadawać sobie pytanie: Czy posiadam inteligencję kulturową? Czym jest wspomniana inteligencja kulturowa? Według HBR jest to zdolność rozpoznawania reguł obowiązujących w nieznanym środowisku społecznym, a następnie przyswajania ich i stosowania w nowym otoczeniu. Inaczej mówiąc to zdolność do efektywnego funkcjonowania w sytuacjach odmiennych kulturowo.

Możemy pracować nad rozwijaniem inteligencji kulturowej (CQ) stosując poniższe czterostopniowe podejście obejmujące:

  • MOTYWACJĘ
  • WIEDZĘ
  • STRATEGIĘ
  • DZIAŁANIE

Idąc dalej:

  • Motywacja (CQ), to chęć uczenia się o innej kulturze i odpowiadania na różnorodność kulturową. Oznacza nasze zainteresowanie i pewność w efektywnym funkcjonowaniu w środowiskach odmiennych kulturowo.
  • Wiedza (CQ),  to nasza świadomość i znajomość podobieństw i różnic kulturowych. Nie polega na byciu ekspertem z każdej kultury, ale na rozumieniu tego w jaki sposób dana kultura wpływa na ludzkie zachowania, wartości, tradycje i poglądy.
  • Strategia (CQ) , to sposób w jaki osoba korzysta z doświadczeń różnorodności kulturowe. Wiedza kulturowa umożliwia efektywne planowanie strategii postępowania w kontekście różnic kulturowych.
  • Działanie (CQ), to zdolność do przystosowania zachowania w stosunku do różnych kultur, włączając w to umiejętność postępowania , kiedy powstają nieporozumienia kulturowe.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i budować świadomość, zrozumienie i współdziałanie w zespole wielokulturowym zapraszamy na szkolenie Różnice kulturowe.

Więcej można dowiedzieć się kontaktując się przez e-mail: hr@hrconcept.com.pl.

Do you find this article useful? Please share it with your contacts!


Notice: Undefined variable: post in /wordpress/wp-content/themes/shuttle-pro/admin/main/options/05.blog.php on line 903

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /wordpress/wp-content/themes/shuttle-pro/admin/main/options/05.blog.php on line 903

Notice: Undefined variable: post in /wordpress/wp-content/themes/shuttle-pro/admin/main/options/05.blog.php on line 903

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /wordpress/wp-content/themes/shuttle-pro/admin/main/options/05.blog.php on line 903

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *