Znalezienie odpowiednich kandydatów staje się coraz trudniejsze, czasochłonne i bardziej kosztowne.
Ile razy zdarzyło Ci się, że liczba aplikacji była zdecydowanie niewystarczająca lub kandydaci rezygnowali w trakcie procesu rekrutacji bądź po złożeniu oferty pracy?
Przyczyn zależnie od etapu procesu rekrutacji może być wiele – może to być słabo przemyślana strategia pozyskiwania kandydatów i EVP ( Employe Value Proposition), długi i źle zaplanowany proces selekcji kandydatów, brak odpowiednich kompetencji i narzędzi po stronie osób prowadzących rekrutację.
Wszystko to powoduje, że nasz potencjalny kandydat znajduje pracę gdzie indziej.
Wprowadzenie zwinności do Twojego procesu rekrutacji przy dobrze ustawionych systemach zarządzania HR zagwarantuje Ci lepszą skuteczność w pozyskaniu kandydatów.
Jak możemy zdefiniować zwinną rekrutację?
Zwinna rekrutacja to zbiór praktyk do zarządzania projektami rekrutacyjnymi z wykorzystaniem sprintów, priorytetyzacji zadań i okresowych, częstych punktów kontrolnych dla wprowadzenia elastyczności i wydajności zespołu rekrutującego i lepszej widoczności procesu dla menedżerów rekrutujących.
Do celów zwinnej rekrutacji należą:
– dostarczanie wartości dla klienta
– ciągła praca nad usprawnianiem procesu
– zdolność do zmiany kierunku bez utraty produktywności
– identyfikacja przeszkód i ich usuwanie
– koncentracja na priorytetach
– koncentracja na pracy zespołowej
– pomiar efektywności pracy
– widoczność procesu i wyników dla zespołu i interesariuszy.
Istotą zwinności jest mindset czyli sposób myślenia i postawa. Kluczem jest otwarta postawa, posiadanie zwinnego, elastycznego nastawienia i sposobu zachowania. Nie chodzi o samo stosowanie narzędzi i procedur.
Elementami agile mindset będą: nadanie wyższego priorytetu klientom, kandydatom niż udziałowcom, samoorganizującym się zespołom nad pracownikami kierowanymi przez menedżera i sieciom nad organizacjami hierarchicznymi.
Jeśli potrzebujesz dowiedzieć się więcej o zastosowaniu zwinnych praktyk w rekrutacji aby móc podnosić efektywność procesu w Twojej organizacji, zapraszamy serdecznie do współpracy przy:

  • projektach dla firm, dla których zaprojektujemy i wdrożymy nowy proces rekrutacji
  • udziału w naszych szkoleniach i
  • czytania naszych publikacji.

Wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie w budowaniu strategii rekrutacyjnych i marketingowych, prowadzeniu projektów rekrutacyjnych i w usprawnianiu procesów.