Zapewnij swojej firmie najlepsze przygotowanie liderów do pełnienia ról związanych z kierowaniem zespołami.

Prowadzimy programy liderskie umożliwiające rozwój kompetencji w oparciu o nasze najlepsze praktyki, zdobyte w szybko rozwijających się organizacjach (startupach), globalnych korporacjach oraz doradztwie dla firm MŚP.
Specjalizujemy się w programach wsparcia dla kierowników zespołów podejmujących się po raz pierwszy zarządzania zespołem. Z doświadczenia wiemy, że dużym wyzwaniem jest przejście między rolą specjalisty – eksperta a menedżera. Poprzez program odpowiednio dobrany do luk kompetencyjnych i najbardziej typowych wyzwań, pomagamy uzupełnić niezbędną wiedzę i umiejętności i wzmacniamy uczestników naszych programów.
Program rozwoju liderów obejmuje następujące moduły:

  • Ustalanie celów i osiąganie wyników w oparciu o metodę OKR
  • Efektywne delegowanie zadań i przekazywanie oczekiwań  oraz oceny
  • Komunikacja konstruktywna w oparciu o NVC, przekazywanie  i udzielanie informacji zwrotnej oraz wyrażanie uznania, proaktywne słuchanie
  • Zrównoważone przywództwo i wszechstronność lidera, przywództwo sytuacyjne i rozwój umiejętności przywódczych
  • Rozwijanie i wspieranie innych, identyfikowanie talentów, wspieranie w formie coachingu i mentoringu
  • Budowanie efektywnych, zróżnicowanych zespołów, mapowanie mocnych stron członków zespołu, wspieranie współpracy 
  • Budowanie kultury zaangażowania, zaufania, bezpieczeństwa psychologicznego

Dlaczego warto zainwestować w rozwój osób startujących w roli lidera?

Ponieważ nie otrzymują oni wystarczającego wsparcia w tranzycji między rolą specjalisty a lidera zespołu.

Dane Center for Creative Leadership:
60% nie otrzymuje wsparcia w rozwoju umiejętności przywódczych
50% jest ocenianych przez przełożonych jako „nieskuteczni”
40% ponosi porażkę w ciągu pierwszych 18 miesięcy