Energy circles

Kręgi energii w komunikacji, zdjęcie Pixabay


Kręgi energii w komunikacji
Niezwykle ciekawą koncepcję energii w komunikacji przedstawia Brytyjka Patsy Rodenburg – światowa ekspertka w dziedzinie pracy nad głosem oraz trenerka wokalna. Jej spojrzenie na energię w komunikacji zainteresowało mnie ze względu na możliwość zdobycia wiedzy do pracy nad tym niezmiennie ważnym obszarem.
Na czym polega podejście 3 kręgów energii?
Pierwszy krąg to miejsce, w którym nasza energia skierowana jest do wewnątrz. Będąc w tym kręgu nie czujemy się pewnie, mamy zamkniętą postawę, zgarbione plecy, oddychamy płytko, koncentrujemy się na przeszłości, nie jesteśmy zainteresowani. Jeśli to my wypowiadamy się będąc w pierwszym kręgu, to mówimy cicho a inni nas ignorują.
Drugi krąg to przede wszystkimi miejsce obecności, świadomości swojego ciała, oddechu, emocji oraz równorzędnej wymiany między ludźmi. Wymiana ta polega na równowadze między dawaniem a braniem.
Ten krąg to fizyczna manifestacja naszej mocy, czujności i dostępności dla innych. To bycie tu i teraz, z aktywnym słuchaniem, brakiem napięcia w ciele i głębokim, regularnym oddychaniu przeponowym. Możemy powrócić do drugiego kręgu dzięki najprostszemu i zawsze dostępnemu narzędziu, jakie mamy, czyli naszemu oddechowi.
Jesteśmy w drugim kręgu, kiedy skoncentrowani pracujemy w ogrodzie, jesteśmy w bliskości z naturą lub czujemy połączenie z innymi ludźmi. Jesteśmy wyraźnie w teraźniejszości. W tym kręgu sportowcy zdobywają mistrzostwo będąc w absolutnej koncentracji i uważności. Dotyczy to osób osiągających niezwykłe rezultaty, wybitnych nauczycieli. Wielcy mówcy przekazują nam swoje przesłanie w trybie drugiego kręgu, docierając do naszych najgłębszych emocji. Dlatego zapamiętujemy wystąpienie, przemowę, wypowiedź przekazaną nam przez osobę, będącą w drugim kręgu.
Charakterystyka dla mówienia w drugim kręgu są troska i dbałość o dotarcie do słuchacza. Głos jest modulowany i interesujący, nie jest zbyt miękki ani zbyt głośny. Sposób mówienia jest bezwysiłkowy, wyraźny, zachęca do słuchania i oddziałuje na ludzi.
Tutaj jesteśmy wrażliwi i równi sobie.
Jednym z najbardziej znanych cytatów z literatury światowej jest ten z Hamleta, W, Szekspira: „Być albo nie być”. Zadajmy więc sobie pytanie: Jesteśmy obecni czy nie?
Trzeci krąg jest przeciwieństwem pierwszego, to miejsce gdzie energia wypływa na zewnątrz od osób dominujących, zajmujących przestrzeń, mówiących zbyt głośno, agresywnych, wydaje się z dużą energią, ale ta energia przytłacza. Z trzecim kręgiem związane jest kontrolowanie. Uwaga jest nakierowana na przyszłość.
Sprawdź, z którego miejsca mówisz:
1. Kiedy mówisz osoby pochylają się ku Tobie (pierwszy krąg) czy odchylają od Ciebie (trzeci krąg)?
2. Czy ktoś prosi Ciebie o powtórzenie, co powiedziałeś/-aś? (piewszy krąg)
3. Czy czujesz, że zmuszasz ludzi do słuchania (trzeci krąg)?
4. Czy uważasz, że mówiąc głośno będziesz mieć kontrolę nad słuchaczami? (trzeci krąg)
5. Czy zauważasz, że ludzi wyłączają się, kiedy mówisz? (pierwszy lub trzeci krąg)
Na koniec pamiętajmy, że

Sposób, w jaki oddychamy ujawnia naszą moc, obawy i stres.

Zalecana lektura, dostępna tylko w języku angielskim:
Presence, The three circles of energy, Patsy Rodenburg
The second circle, Patsy Rodenburg
Polecany link:
https://www.forbes.com/sites/nickmorgan/2012/06/14/people-im-grateful-for-6-patsy-rodenburg/#1aa7b2f8602e