Kiedy. Tajniki wyczucia czasu.

Kiedy. Tajniki wyczucia czasu.

Kiedy? Jak wybrać właściwy moment w czasie?

Z dużym zaciekawieniem sięgnęłam po książkę „Kiedy” autorstwa Daniela H. Pinka, znanego z bestsellera na temat motywacji „Drive”. Daniel H. Pink opiera się na badaniach naukowych nad wyczuciem czasu, czerpiąc między innymi z takich dziedzin, jak: ekonomia, medycyna, chronobiologia i psychologia społeczna.

Książce przyświeca motto Milesa Davisa:

Czas nie jest ważny. Czas jest najważniejszy.

Pierwszym pokazanym mechanizmem są dobowe wahania nastroju, polegające na tym, że w ciągu dnia ulega on zmianom zgodnie ze stałym wzorcem. Schemat okazał się podobny niezależnie od kultury, kraju zamieszkania ani nawet dnia tygodnia, chociaż afekt pozytywny był wyraźniejszy w dni wolne od pracy. Pozytywny nastrój nasilał się rano, spadał południu i ponownie wzrastał wieczorem.

Do podobnych wniosków doszedł w badaniach noblista Daniel Kahneman, stosując metodę rekonstrukcji dnia. Odkrycia te mają znaczenie, gdyż wpływają na nasze funkcjonowanie. Dlatego w planowaniu aktywności dnia warto uwzględnić nasz zegar biologiczny.

Trzy typy funkcjonowania

Daniel H. Pink wyróżnia trzy typy funkcjonowania w ciągu dnia:

 • Skowronki
 • Sowy
 • Ptaki trzeciego rodzaju.

Stanowi to rozszerzenie popularnego podziału na skowronki i sowy, natomiast co ciekawe, to właśnie większość z nas (65%) należy to ptaków trzeciego rodzaju. Skowronków jest 14% a sów – 21%. Najłatwiej określić do jakiej grupy należymy, odpowiadając na pytanie o to, kiedy budzimy się w dni wolne. Jeśli o tej samej godzinie, prawdopodobnie jesteś skowronkiem, nieco później ptakiem trzeciego rodzaju, jeśli dużo później np. 90 minut i więcej – jesteś zapewne sową.

To, do jakiego typu należymy będzie miało wpływ na naszą sprawność w czasie dnia pracy. Standardowy dzień pracy najlepiej jest przystosowany dla większości – czyli ptaków trzeciego rodzaju. Analizując naszą czujność umysłową i poziom energii w trakcie dnia możemy wyznaczyć optymalne pory funkcjonowania w zakresie pracy analitycznej, zadań na spostrzegawczość, kreatywność, podejmowanie decyzji i aktywność fizyczną.

Potęga regeneracji

Kolejnym ważnym przesłaniem jest potęga przerw regeneracyjnych dla odbudowania naszej energii. Najbardziej przemawiają przedstawione przykłady sędziów wydających bardziej łagodne wyroki po przerwach, uczniów osiągających lepsze wyniki z egzaminów po przerwie na jedzenie i zabawę.

Co zrobić, jeśli masz ważne zadanie do wykonania z zespołem, podczas popołudniowego spadku energii i nie możesz zrobić przerwy. Autor wskazuje w takim przypadku na następującą listę zadań:

 1. Każdy odrywa się od pracy, robi krok do tyłu i bierze głęboki wdech.
 2. Każdy członek zespołu ma 30 sekund, żeby podsumować swoje postępy.
 3. Każdy członek zespołu ma 30 sekund, żeby opisać swój następny krok.
 4. Każdy członek zespołu odpowiada na pytanie: czego nam brakuje?
 5. Wyznaczasz osoby, które zajmą się brakami.
 6. Planujesz kolejną krótką przerwę, jeśli jest konieczna.
Genialna synchronizacja Dabbawala w Indiach.

Genialna synchronizacja Dabbawala w Indiach.

Genialna synchronizacja

Kolejnym ciekawym przykładem dla zastosowań biznesowych jest grupowa synchronizacja w czasie. Przykład systemu Dabbawala został opisany w artykule Harvard Business Review. System ten opiera się na doskonałej synchronizacji dostarczycieli posiłków w wielomilionowym Mumbaju. Dostarczyciele pochodzą z ludu Marathi, nie posługują się smartfonami, ani innymi zdobyczami technologii, bazują na dostępnej sieci kolejowej, a osiągana przez nich dokładność i punktualność jest na poziomie six sigma, czyli są bezbłędni.

Grupy, których sukces zależy właśnie od synchronizacji – chóry, osady wioślarskiej, Dabbawala z Mumbaju przestrzegają trzech zasad grupowego wyczucia czasu. Zewnętrzny standard wyznacza tempo. Poczucie przynależności pomaga jednostkom dopasować się do reszty. A synchronizacja z innymi nie tylko wymaga dobrostanu, ale również go poprawia.

Następuje synchronizacja na trzech poziomach – z szefem, zespołem i sercem.

Istnieje kilka sugerowanych sposobów na zwiększenie synchronizacji z innymi:

 • Śpiewanie w chórze
 • Klub biegowy
 • Klub wioślarski
 • Taniec, joga
 • Flash mob.

Na koniec, jak możemy wpływać na synchronizację naszego zespołu?

Zadając za autorem poniższe pytania:

 1. Czy wiemy, kto jest szefem?
 2. Czy pielęgnujemy poczucie przynależności?
 3. Czy staramy się podnosić na duchu?

Świetnie czyta się książkę, można zapoznać się z przeglądem badań na temat doskonałego wyczucia czasu, poznać szereg wskazówek do wykorzystania dla zwiększenia naszej efektywności, skuteczności i dobrego samopoczucia.

Jeśli Ciebie to zaciekawiło i chcesz dowiedzieć się więcej, zajrzyj do książki:

Daniel H. Pink, „Kiedy, Naukowe tajniki doskonałego wyczucia czasu”, wyd. Studio Emka, 2018