Praca zdalna jest nową normą.

Według raportu pracuj.pl aż 6 na 10 pracujących respondentów wykonuje swoje obowiązki zdalnie. Co więcej, 7 na 10 spodziewa się, że rola tego modelu będzie w przyszłości rosła. Podobnie jest w przypadku rekrutacji. Co drugi badany preferuje obecnie model zdalny, a 7 na 10 pozytywnie ocenia spotkania z rekruterami w formie wideokonferencji.
Rekrutacja zdalna wpływa też na chęć aplikowania na wolne stanowisko i tak połowa respondentów przyznała, że weźmie udział w rekrutacji ze względu na możliwość zdalnego uczestnictwa.

Jakie korzyści wymieniają więc kandydaci i rekruterzy?

Pierwszą zauważalną korzyścią będzie elastyczność, jeśli chodzi o termin spotkania i miejsce przeprowadzenia spotkania. Oczywiście warunkiem będzie możliwość skorzystania z internetu w przypadku np. wideokonferencji.
Drugą będzie oszczędność czasu dojazdu dla kandydata i czasu potrzebnego na zorganizowanie spotkania w sali konferencyjnej dla rekrutera.
Trzecią będzie szybkość procesu wynikająca z jego usprawnienia, np. przez włączenie osób rekrutujących do zdalnego procesu czy możliwości zobaczenia (odsłuchania) nagranego zadania przez kandydata przez inne osoby biorące udział w ocenie kandydatów.
Możliwość budowania pozytywnego doświadczenia kandydata dzięki ciekawemu interaktywnemu podejściu wyróżniającemu pracodawcę będzie czwartą korzyścią.

Jakie są najlepsze praktyki rekrutacji zdalnej?

1) Zaangażowanie pracodawcy w widoczność w świecie wirtualnym
Ta nowa sytuacja mobilizuje nas do organizowania więcej wydarzeń wirtualnych.
Przede wszystkim pracodawca podkreśla, że nadal zatrudnia w okresie pandemii, aby zachęcić potencjalnych kandydatów do złożenia aplikacji. Warto pokazać, że firma rekrutuje zdalnie i elastyczne dostosować narzędzia do tej formy kontaktu z kandydatami.
Przygotowanie skutecznej komunikacji do kandydatów w formie ogłoszenia o pracę jest zawsze dobrą zasadą przy zatrudnianiu, ale jest to szczególnie ważne, gdy rekrutujesz kandydatów zdalnie. Aby to zrobić dobrze, należy dokładnie określić obowiązki i oczekiwania. Na przykład, możesz opisać, że w Twojej firmie praca jest zdalna, możliwa tylko w biurze lub w formie mieszanej.
Można również rozważyć wykorzystanie wideo do przyciągnięcia potencjalnych kandydatów. Dodanie wideo do ogłoszenia o pracę pozwala nawiązać bardziej osobisty kontakt z kandydatami na wczesnym etapie rekrutacji. Według CareerBuilder, ogłoszenia o pracę z wideo są oglądane o 12% więcej i otrzymują o 34% wyższą liczbę aplikacji niż tradycyjne reklamy tekstowe i graficzne.
2) Dywersyfikacja kanałów komunikacji
Znając personę, inaczej profil idealnego kandydata kierujemy komunikację do miejsca, w którym przebywają nasi kandydaci.
Do interesujących kandydatów docieramy stosując odpowiedni kanał komunikacji, czyli należy wiedzieć, z czego korzystają idealni kandydaci.

Najlepsze metody kontaktu z kandydatami
Media społecznościowe

LinkedIn i Facebook są najbardziej popularnymi platformami mediów społecznościowych do rekrutacji kandydatów i prowadzenia działań Employer branding.
E-mail
Tradycyjną i wygodną metodą jest klasyczny e-mail.
Rozmowa telefoniczna
Co ciekawe mimo postępu w komunikacji, to rozmowy telefoniczne pozostają nadal jako najbardziej preferowany tryb komunikacji w przekrojowym badaniu różnych pokoleń.
Rozmowy telefoniczne mogą być czasochłonne, ale dają one dużą elastyczność w dotarciu do kandydata i przeprowadzeniu rozmowy.
Wiadomości tekstowe – sms
Za wiadomościami tekstowymi przemawia to, że są na przykład świetne do szybkiego kontaktu i uzyskania odpowiedzi od kandydata.
Czy wiesz, że kandydatowi zabiera średnio 90 sekund, żeby odpowiedzieć na tekst, podczas gdy zajmuje to około 90 minut, aby kandydat odpowiedział na wiadomość e-mail?
3) Przyjazność systemów dla kandydata
Koniecznością jest przystosowanie całego procesu rekrutacji, tak by proces był przyjazny i możliwy do prowadzenia na urządzeniach mobilnych przez kandydatów.
Kandydaci zaglądają na platformy społecznościowe na swoich smartfonach.
4) Scentralizowany proces
Chodzi o spójne podejście wszystkich osób biorących udział w procesie rekrutacji po stronie firmy. Różne lokalizacje nie oznaczają różnych procesów.
Kroki do uzyskania scentralizowanego procesu
Scentralizowany proces rekrutacji powinien obejmować takie elementy, jak:

  • Wybór wspólnego narzędzia komunikacji, takiego jak Slack, Microsoft Teams lub innej aplikacji do szybkiej komunikacji,
  • Planowanie codziennych i/lub cotygodniowych spotkań zespołu
  • Planowanie możliwości zespołu do spotkania się w realu.
  • Wybór systemu ATS (Applicant Tracking System), czyli platformy, która przechowuje wszystkie dane z procesu rekrutacji w jednym miejscu.

5) Wideokonferencje
Na różnych etapach procesu można przeprowadzać zarówno jednokierunkowe, jak i dwukierunkowe rozmowy wideo. Wywiad jednokierunkowy może zastąpić screening telefoniczny, natomiast dwukierunkowy wywiad wirtualny jest solidną alternatywą dla osobistego spotkania. Oba pozwalają ocenić komunikację niewerbalną kandydatów, nawet podczas rekrutacji zdalnej.
Wideokonferencje są często bardziej swobodne i mniej stresujące niż spotkanie lub wywiad twarzą w twarz. Żeby tak się stało po stronie rekrutera jest dobre zaplanowanie i zorganizowanie wideokonferencji. Dobrą praktyką jest wysłanie kandydatowi instrukcji do danej platformy, żeby mógł się z nią zapoznać i oswoić przed spotkaniem.
Firmy często korzystają z różnych płatnych systemów do wideokonferencji, ale może to też być darmowe rozwiązanie, takie jak Google Hangouts lub Skype, łatwo dostępne dla kandydata.
Nasza krótka lista kontrolna wideokonferencji
Wskazówki dla wywiadów wirtualnych:
• Bądź tak przygotowany, jak na rozmowę bezpośrednią. Zadawanie dobrych, spójnych pytań nie tylko powie ci, co musisz wiedzieć o swoich rozmówcach, ale również pomoże ci zmniejszyć stronniczość.
• Utrzymaj profesjonalny wizerunek i zapewnij sobie neutralne tło. W miarę możliwości wybierz ciche miejsce. Wycisz komórkę.
• Upewnij się, że Twoja technologia i dźwięk działają poprawnie i daj kandydatowi dodatkowy czas, jeśli próbuje się zalogować.
• Poświęć czas na profesjonalne wprowadzenie kandydata. Zapoznaj kandydata ze sposobem prowadzenia rozmowy. Nie każdy robi to na co dzień. 🙂
• Przygotuj plan B, technologia może zawieść. Na przykład upewnij się, że masz numer telefonu kandydata, aby w razie potrzeby łatwo przełączyć się na rozmowę telefoniczną z wirtualnej rozmowy, jeśli połączenie nie powiedzie się. Może być wiele przyczyn utraty połączenia, takich jak problemy techniczne.
• Bądź cierpliwy i wyrozumiały. Poza tym pamiętaj, empatia nie zaszkodzi.
Podsumowując:
W czasie kryzysu ważne jest utrzymanie funkcjonowania procesów rekrutacyjnych. To czas, żeby przyjrzeć się strategii rekrutacyjnej i odświeżyć ją. Na tym polega zwinne podejście do rekrutacji. Koncentrujemy się na wyrazistości marki pracodawcy,  przejrzystości komunikacji i dobrym doświadczeniom kandydatów i pracowników. Warto pokazać dbałość firmy o bezpieczeństwo i dobrostan swoich pracowników, partnerów i społeczności.
http://media.pracuj.pl/96145-praca-i-rekrutacja-zdalna-raport-pracujpl