HR Concept świadczy usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, wykorzystując ponad 25-letnie doświadczenie.

Rekrutacja

Wspieramy klientów w budowaniu doskonałych, efektywnych zespołów dostarczając świetnie dopasowanych pracowników. Dzięki wiedzy o rynku kandydatów, znajdujemy najbardziej odpowiednie osoby na stanowiska w firmach klientów.

Rozwijanie przywództwa

Znaczenie silnego przywództwa staje się ewidentne, kiedy widzimy, jaki wpływ ma ono na zaangażowanie pracowników i kulturę organizacyjną firmy. W sytuacji, kiedy firmy działają na coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy, zwiększa się potrzeba stosowania efektywnych strategii rozwoju przywództwa. Szkolenia prowadzone przez HR Concept obejmują różne moduły szkoleniowe dla obecnych i przyszłych liderów, takie jak wprowadzenie do zarządzania, zawierające między innymi sposób myślenia lidera, przywództwo sytuacyjne, ustalanie celów i udzielanie informacji zwrotnej, budowanie efektywnych zespołów a także budowanie zaangażowania pracowników, coaching menedżerski i inne.
Rozwijając umiejętności i postawy liderskie, tworzymy bardziej zrównoważoną organizację i lepsze miejsce pracy.

Coaching/Action Learning

Można dokonać wielu pozytywnych zmian w organizacji stosując coaching, który jest efektywnym narzędziem rozwojowym i pełniącym ważną rolę w wypełnieniu tych luk, których nie wypełnią inne metody rozwoju. Uważamy, że coaching pomaga ludziom rozwijać się, dokonywać zmian i wychodzić z sytuacji, w których utknęli. Proponujemy sesje coachingu indywidualnego oraz zespołowego/grupowego.
Sesje coachingu prowadzimy zgodnie z definicją International Coach Federation ICF, według której coaching jest partnerską współpracą z klientami w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje ich do maksymalizacji swojego osobistego i zawodowego potencjału.
Pracując z zespołami dostrzegamy wagę metody action learning. Pomagamy klientom zająć się potrzebami organizacyjnymi przeprowadzając sesje Action Learning. Mówiąc o metodzie Action Learning, rozumiemy ją, jako sposób pracy z ludźmi i rozwijania ludzi pracując nad rzeczywistym projektem lub problemem, jako drodze do uczenia się w działaniu.

Zaangażowanie i well-being pracowników

Według badań Gallupa zaangażowanie pracowników jest rzadkim zjawiskiem i globalnie tylko 13% pracowników jest zaangażowanych w pracę. Pracownicy zaangażowani wyróżniają się na tle tych niezaangażowanych i aktywnie niezaangażowanych dzięki stałemu dodatkowemu wysiłkowi, jaki wkładają w wykonywaną pracę. Ci pracownicy chętnie przekraczają oczekiwania, pracują z pasją i czują głęboki związek z firmą. To właśnie ci pracownicy będą napędzali innowację i pchali biznes do przodu.
Nasze podejście polega na wspieraniu firm w budowaniu miejsc pracy przyczyniających się do zaangażowania i dobrostanu pracowników. Dokonujemy tego integrując różne narzędzia do oceny i poprawy zaangażowania i dobrostanu pracowników. Jedną z naszych metod jest badania opinii pracowników do zmierzenia poziomów zaangażowania. Wykorzystując wyniki, przekazujemy rekomendacje i pomagamy zaprojektować najważniejsze działania.