Różnice kulturowe, Pexels, Min An


Szkolenie Różnice kulturowe pozwoli uczestnikom poznać zasady działania w środowisku międzykulturowym.  W trakcie warsztatu nauczymy się  umiejętnego poruszania się między kulturami zdobywając wiedzę o różnicach kulturowych. Będziemy budować świadomość własnego kodu kulturowego i poprzez rozwój kompetencji międzykulturowych, zwiększać skuteczność komunikacji i współpracy. Nauczymy się pokonywania barier i zapobiegania powstawania konfliktów na tle różnic międzykulturowych. Szkolenie w formie warsztatowej oparte jest na badaniach i doświadczeniu trenera w pracy w zespołach wielokulturowych.
Cele szkolenia:
– poznanie kodów kulturowych
– nabycie umiejętności komunikacji i współpracy w środowisku wielokulturowym
– poznanie sposobów dostosowania się do różnych kontekstów kulturowych
– poznanie barier w komunikacji międzykulturowej
– rozwój umiejętności budowania relacji zależnie od danej kultury
– radzenie sobie z konfliktami natury komunikacyjnej
– rozwój kompetencji międzykulturowych
Program:
Wprowadzenie do różnic międzykulturowych:
– Kultura – wartości, przekonania, normy zachowania i postawy
Znaczenie różnic międzykulturowych we współpracy:
– różnice w zachowaniu,
– stereotypy i uprzedzenia,
– odmienne standardy pracy, wartości, zachowania
Modele międzykulturowe
Analiza różnic na podstawie wymiarów kultury w oparciu o modele badaczy:
(Geerta Hofstede, Edwarda Halla, Richarda Gestelanda, Erin Meyer, Richarda D. Lewisa)
Metody i narzędzia komunikacyjne w środowisku międzykulturowym:
– style komunikacji
– bariery w komunikacji
Przestrzeganie zasad etykiety w otoczeniu międzynarodowym
– komunikacja niewerbalna
– witanie się, przedstawianie, wizytówki, prezenty, zachowanie w trakcie spotkań
Zapobieganie i radzenie sobie z konfliktami:
– podstawy komunikacji bez przemocy,
– istota, przyczyny i dynamika konfliktu, reagowanie w sytuacji konfliktu, techniki rozwiązywania konfliktów.
Dla ustalenia szczegółów i zamówienia szkolenia skontaktuj się przez e-mail: hr@hrconcept.com.pl