Join Us

Join Us

Rekrutacja i selekcja

Proponujemy następujące usługi rekrutacyjne:

 • Poszukiwanie kandydatów na zlecenie Klienta
 • Przeprowadzenie selekcji kandydatów na życzenie Klienta w formie ośrodka oceny Asessment Center

Dla naszych Klientów szukamy właściwych kandydatów, dopasowanych do potrzeb stanowiska, zespołu i dobrze odnajdujących się w środowisku pracy danej firmy. Pozyskujemy kandydatów do pracy na stanowiska menedżerskie, specjalistyczne oraz administracyjne.
Specjalizujemy się w rekrutacji na wszystkie szczeble stanowisk w branżach:

 • Usług biznesowych SSC/BPO
 • IT
 • Bankowości i finansach

Gwarantujemy:

 • Wybór najlepszych dostępnych kandydatów
 • Wyznaczenie jednej osoby do współpracy w ramach projektu
 • Przygotowanie raportu na temat kandydatów
 • Przygotowanie raportu na temat kandydatów
 • Szybkość i elastyczność działania
 • Poufność prowadzonych projektów.