Praca zespołowa

Praca zespołowa

Szkolenia biznesowe dla firm

Wspieramy firmy prowadząc szkolenia biznesowe. Koncentrujemy się zwłaszcza na szkoleniach doskonalących umiejętności przywódcze kadry kierowniczej.
Poniższe moduły szkoleniowe mogą być zawarte w programie rozwoju liderów do wdrożenia w Twojej firmie. Korzystamy z najnowszych badań naukowych nad przywództwem i rozwojem pracowników oraz ich i samopoczuciem w miejscu pracy oraz z najlepszych praktyk zarządzania wiodących firm. Prowadzimy szkolenia angażując uczestników do uczenia się poprzez ćwiczenia, rozwiązywanie sytuacji problemowych i dyskusji. Kładziemy nacisk na dzielenie się doświadczeniami i uczenie się zespołowe.
Efektem szkolenia ma być zmiana postaw, nawyków i zachowań po zakończeniu szkolenia i powrocie do miejsca pracy.
Szczegółowy program do ustalenia wspólnie z Klientem w oparciu o badanie potrzeb rozwojowych, cel szkolenia i efekty końcowe, jakie chcemy uzyskać.
Nasze najbardziej popularne szkolenia biznesowe dla firm:

  • Ustalanie celów i efektywne delegowanie zadań
  • Style przywódcze, przywództwo sytuacyjne i rozwój umiejętności przywódczych
  • Efektywna komunikacja i udzielanie feedbacku
  • Menedżer jako coach
  • Budowanie efektywnych zespołów
  • Angażowanie pracowników
  • Rekrutacja i selekcja
  • Zarządzanie karierą pracowników
  • Różnice kulturowe w biznesie