Szkolenie  oparte na porozumieniu bez przemocy (Nonviolent Communication )
Czy chcesz nauczyć się praktycznych umiejętności komunikacji opartej na empatii by mieć lepsze relacje? Co sądzisz o nowych podstawach komunikacji opartej na zasadach NVC? Czy masz ochotę nauczyć się nowego języka , w którym będziesz komunikować się w sposób wrażliwy i życzliwy? Jesteś gotowy na budowanie tych umiejętności z nami?
Nasz warsztat dostarczy wiedzy o podstawach porozumienia bez przemocy (Non Violent Communiciation ). Razem będziemy badali  4 kluczowe zasady i  4 kroki modelu NVC włącząc interaktywne ćwiczenia umożliwiające praktykowanie tych umiejętności i uzyskiwanie wsparcia. Warsztat zaprojektowany jest dla osób, które rozpoczynają podróż z porozumieniem bez przemocy.  Poza tym nauczysz się korzystać z istotnych i cennych technik i narzędzi komunikacji do wykorzystania w rodzinie, w relacjach i w pracy. Chętnie podzielimy się naszą wiedzą i wspólnie zagłębimy się w świat sterowany przez porozumienie bez przemocy.
Jesteś gotowy/gotowa? Skontaktuj się z nami przez e-mail znajdujący się na dole strony.
Program warsztatu pomoże uczestnikowi nauczyć się, jak:
• nawiązywać kontakt z sobą samym i innymi osobami
• odkrywać własne potrzeby i uczucia
• stosować podstawowe koncepcje NVC w życiu
• być bardziej obecnym, otwartym i efektywnym w trudnych sytuacjach
• wychodzić poza osądzanie siebie i innych
• pogłębiać relacje z innymi dzięki empatii i jasnej komunikacji.
Ten warsztat jest idealny dla osób, które:
• chcą poznać porozumienie bez przemocy (NVC)
• są otwarte na zmianę sposobu komunikacji, opartej na dialogu, wzajemnym szacunku, zaufaniu i współpracy.
• szukają narzędzia dla lepszego udzielania feedbacku i bycia skutecznym w sytuacji konfliktu.
Szczegóły dotyczące warsztatu:
Facylitatorzy: Dan Micu, Renata Czajkowska
Format: 4-8 godzin
Lokalizacja: Obecnie tylko on-line.
Rejestracja: hr@hrconcept.com.pl