Pamiętając, że kultura zjada strategię na śniadanie, zajmiemy się budowaniem kulury organizacyjnej, zwaną inkluzywną, czyli włączającą.

Budowanie różnorodności, integrowanie zespołów i włączanie pracowników, tak by czuli przynależność do zespolu i firmy to obecnie gorące tematy.
W jakim celu to robimy?
Typowymi korzyściami z wdrożenia polityki różnorodności i włączenia (Diversity & Inclusion) są:

  • Zwiększenie atrakcyjności marki pracodawcy – przyciągnięcie kandydatów i zmniejszenie rotacji
  • Optymalizacja obsługi klienta na zróżnicowanym rynku
  • Zrozumienie niedocenianych segmentów rynku
  • Poprawa innowacyjności i kreatywności
  • Szybsze i skuteczniejsze rozwiązywanie problemów
  • Poprawa efektywności na globalnym rynku
  • Precyzyjne przewidywanie zapotrzebowania klientów
  • Poprawa wydajności zespołu i wydajności organizacyjnej.

Traktowanie Diversity Equity &Inclustion jako kluczowego filaru employer branding pomoże zmienić środowisko pracy, wpłynie na dobre samopoczucie pracowników i zwiększy atrakcyjność marki pracodawcy. HRD Connect

Jak budować kulturę zorientowaną na różnorodność i włączanie pracowników?
Aby poprawić kulturę organizacji, należy ją rozumieć a do tego niezbędna jest umiejętność zbierania opinii od pracowników. Takie słuchanie głosu pracowników może odbywać się w wielu formach, np. warsztatach, spotkaniach indywidualnych i zespołowych, anonimowych ankiet pracowniczych itp.
Jeśli na przykład w firmie jest wysoki wskaźnik odejść pracowników w jednym zespole, sprawdź, co się za tym kryje. Zbyt duże obciążenie zadaniami, nieprawidłowa komunikacja w zespole, słaba atmosfera wśród pracowników wynikające ze sposobu zarządzania. Jeśli doświadczeni pracownicy odchodzą z firmy i wskazują na brak możliwości rozwoju, zbadaj, co się za tym kryje – brak szkoleń, programów rozwojowych, słabe możliwości zmiany stanowiska w rekrutacji wewnętrznej, itp.
Warto przyjrzeć się różnym perspektywom, gdyż ludzie mogą mieć bardzo odmienne oczekiwania i dlatego wkład każdego pracownika jest równie ważny.
Za wysłuchaniem kolejnym krokiem jest wprowadzenie zmian i usprawnień w czyn.
Dlaczego tworzenie takiej kultury jest niezbędne dla sukcesu w biznesie?
Budowanie różnorodnych zespołów i tworzenie przyjaznych, integracyjnych kultur ma sens biznesowy. Organizacja taka według magazynu Forbes ma dwa razy większe szanse na przekroczenie celów finansowych, trzy razy większe prawdopodobieństwo osiągnięcia wysokich wyników, sześć razy większe prawdopodobieństwo, że będzie sprawna i innowacyjna, a osiem razy większe prawdopodobieństwo osiągnięcia lepszych wyników biznesowych.
Nowe podejście budowania organizacji jutra polega na stosowaniu innych zasad.
Firma Heidricks & Struggles podaje pięć wskazówek do tworzenia podwalin inkluzywnej kultury:
 

 

Raport Heidricks & Struggles, Creating an Inclusive Culture
How to Build a Diverse, Equitable, and Inclusive Culture