Jak nie trudno zauważyć Alfabet Przywództwa dotarł do litery R jak Rezyliencja, inaczej odporność. Ta właśnie cecha była wymieniana wielokrotnie w ostatnim czasie. Czym jest? Dlaczego jest ważna? Jakie można wykonać kroki w kierunku większej odporności? Poniżej przedstawiamy najnowsze badania Susan David oraz Prof. Petera Clough i Douga Strycharczyka w dziedzinie rezyliencji – odporności psychicznej.

Koncepcja rezyliencji nie wymaga od ciebie gonienia za szczęściem. Zamiast tego polega na znajomości swoich emocji, postrzeganiu ich jako wskazówek i sposobów na uczenie się i życia według swoich wartości.

Badania pokazują, że sprawność emocjonalna może zmniejszyć stres i wypalenie oraz zwiększyć wydajność psychologiczną w miejscu pracy.

Odporność organizacji to zdolność organizacji do stawiania czoła,  absorbowania, wracania do formy i dostosowywania się do perturbacji biznesowych w ciągle zmieniającym się i coraz bardziej złożonym środowisku, aby umożliwić jej realizację celów oraz powrót do formy i prosperowanie.- Gartner

5 cech firmy o rezylientnej kulturze

Odporna organizacja jest w stanie:

 • tworzyć i zmieniać strukturę organizacyjną, opartą na szybkim procesie decyzyjnym z informacjami zwrotnymi, umożliwiacymi organizacji działanie z rozproszonymi systemami operacyjnymi w obliczu wyzwań.
 • zapewniać bezpieczeństwo – odporność pomaga organizacjom w ciągłym zarządzaniu ryzykiem i ograniczaniu go w trakcie zmiany.
 • zarządzać emocjami i dobrostanem pracowników, ponieważ przechodzenie ciągłej transformacji i zmian jest doskonałym wektorem wysokiego poziomu lęku i stresu wśród pracowników. Umieszczając odporność w kulturze i wykazując zaangażowanie w zarządzanie na poziomie przywódczym, organizacje mogą zapewnić bezpieczeństwo psychologiczne swoim pracownikom.
 • budować zróżnicowane i silne zespoły – po raz kolejny, dzięki silnemu przywództwu i odpornej kulturze, organizacje mają moc tworzenia dobrze połączonych, kreatywnych i współpracujących ze sobą zespołów.
 • tworzyć organizację uczącą się – odporna organizacja inwestuje zarówno w infrastrukturę fizyczną, jak i informatyczną, aby w dłuższej perspektywie uczynić ją bardziej adaptacyjną, elastyczną i zwinną.

Resilience, imagae: Resillience Institute

Kroki na drodze do rezyliencji (odporności) osobistej:

 1. AKCEPTACJA

Akceptacja jest warunkiem wstępnym pozytywnej zmiany, wyjaśnia. Praktykowanie uważności uważane są niezwykle pomocne w zauważaniu i akceptowaniu tego, co jest. Nawet jeśli to są niepokojące myśli i negatywne emocje.
Możemy polecić praktykę medytacyjną RAIN, której uczy dr Tara Brach, uznana nauczycielka medytacji i autorka książek Radical Acceptance and Radical Compassion. Akronim RAIN oznacza cztery etapy procesu: Rozpoznaj, Akceptuj, Zbadaj i Pielęgnuj.

 • Rozpoznaj, co się dzieje (korzenie zrozumienia)
 • Akceptuj, by doświadczenie było takie, jakie jest (podstawa miłości)
 • Badaj z uwagą (pogłębia zrozumienie)
 • Pielęgnuj współczucie dla siebie (budzi miłość)

Możesz przeznaczyć czas i odkrywać RAIN jako samodzielną medytację lub przechodzić przez kolejne kroki, gdy pojawią się trudne uczucia.

 1. WSPÓŁCZUCIE

Susan David zaleca porzucenie perfekcjonizmu i osądu na rzecz życzliwości i elastyczności wobec siebie i innych. Traktuj siebie z taką troską z jaką traktujesz innych. Współczucie dla siebie jest lepszym czynnikiem motywującym niż samokrytyka.
Wiodącą ekspertką z dziedziny współczucia dla siebie jest dr Kristin Neff, jeśli chcesz zgłębić ten temat.

 1. RUTYNA/nawyki

Rutyna daje poczucie porządku, kleju, który spaja nas na co dzień. W obliczu nieznanego mamy tendencję do wypełniania luki spowodowanej niepewnością strachem. zamiast tego możemy wypełnić te luki rzeczami wygodnymi, znanymi i związanymi z naszymi wartościami. Zdrowe rutyny są niezbędne, szczególnie te związane ze snem, ćwiczeniami fizycznymi i jedzeniem. Nasze ciała i umysły są ze sobą połączone, a stan psychiczny odzwierciedla nasze zdrowie fizyczne.
Tak więć kiedy sytuacja jest niepewna, skorzystaj z własnych kotwic. Mogą to być znane rzeczy lub rutynowe zachowania, które zapewniają komfort i są zgodne z naszymi wartościami. Dla niektórych może to oznaczać poranne spacery, gimnastykę, jogę, medytację lub inne zdrowe nawyki i tradycje.
Pamiętaj, że może nie być możliwe trzymanie się wszystkich aspektów swojej regularnej rutyny i podejście do tej nowej rzeczywistości elastycznie zamiast sztywności.

 1. RELACJE Z INNYMI

Zgodnie z zaleceniami Susan David, kiedy jesteśmy w towarzystwie innych osób, bądźmy uważni, będąc w pełni obecni dla siebie nawzajem (bez zaglądania w nasze telefony). Tam, gdzie to możliwe, dziel się uściskami, graj w gry, baw się dobrze, ciesz się życiem i towarzystwem.                              Pamiętaj by nie stawiać czoła trudnościom w samotności. Zastanów się, kto może Ci pomóc i jak najlepiej możesz wykorzystać wsparcie pomocnych osób.

 1. ODWAGA

Badania pokazują, że radykalna akceptacja wszystkich naszych emocji – nawet tych skomplikowanych i trudnych – jest fundamentem odporności, rozwoju i szczęścia. Zwolnij i odważnie staw czoła trudnym emocjom. To, co tam znajdziesz, nakieruje Cię do podejmowania lepszych decyzji i działań opartych na wartościach.
Kiedy słuchamy samych siebie z odwagą, możemy odkryć, co jest dla nas naprawdę ważne.
Nasze emocje to dane, które mówią nam, czego nam brakuje w naszym życiu, mówiąc językiem NVC, jakie potrzeby są niezaspokojone. Pod uczuciami kryją się potrzeby zaspokojone lub nie.
Po zidentyfikowaniu i zaakceptowaniu tego, co czujesz, zadaj sobie pytanie, jakie przesłanie może to dla Ciebie nieść. Czy musisz lepiej o siebie zadbać? Zmienić kierunek rozwoju kariery? Zmienić pracę? Czego będziesz żałować np. za rok, jeśli teraz czegoś z tym nie zrobisz?

 1. RESETUJ I ODPUSZCZAJ

To jest czas na refleksję. Jakie miałeś kiedyś priorytety, które nie wydają się już ważne? Do jakich części „normalności” nie chcesz wracać w pośpiechu? Jak chcielibyśmy, aby wyglądała nasza nowa normalność? Zbierz swoje dane i zastanów się, czego się dowiadujesz o sobie. To poprowadzi Cię naprzód.
Susan David zaleca poświęcenie czasu na refleksję i prowadzenie dziennika, ponieważ zadajemy sobie pytanie, jakie priorytety się zmieniły?
Zastanawianie się nad swoją sytuacją może przynieść niezmierne korzyści. Czego się o sobie dowiedziałeś? Twoje studia? Twoje relacje? Jak wpłynie to na Twoje plany? Następnie wykorzystaj te spostrzeżenia, aby określić swój własny kierunek rozwoju.

 1. MĄDROŚĆ

W czasach wyzwań często rozwijamy się w nieoczekiwany sposób. Zdajemy sobie sprawę, że nasz czas na ziemi jest krótki i że życie jest cenne. Wracamy do doceniania ludzi, których obecność w naszym życiu przyjęliśmy za coś oczywistego. Szukamy bardziej autentycznej radości i więzi, gdy zdajemy sobie sprawę z tego, co jest dla nas najważniejsze.

Piękno życia jest nierozerwalnie związane z jego kruchością. – Susan David

Zwinność emocjonalną można rozwijać.  Najlepiej ją ćwiczyć małymi krokami, zamiast próbować robić wszystko na raz, poprzez doskonalenie:
1. Naszego sposobu myślenia. To jest coś w rodzaju „najpierw rzeczy pierwsze”. Jak naprawiony jest nasz sposób myślenia. Osoby o stałym nastawieniu w porównaniu z osobami nastawionymi na rozwój mają trudności dostosowywanie się, zmienianie, akceptowanie rzeczy, które nie pasują do ich światopoglądu i jako W rezultacie trudno jest to zmienić.
2. Naszych motywacji. Ważną lekcją jest tutaj przeniesienie uwagi. Chodzi o przeniesinie punktu ciężkości z „tego, co myślimy, że musimy zrobić” na „to, czego chcemy jako wynik”.
3. Naszych nawyków. David wprowadza pojęcie punktów wyboru. Dla każdego naszym zamiarem jest kontekst i punkt wyboru.

 
Na podstawie 20-letnich badań prof. Peter Clough stworzył wspólnie z Dougiem Strycharczykiem dyrektorem AQR International model odporności psychicznej, przedstawiony poniżej. Model 4 C  składa się z wymiarów i determinant odporności psychicznej: C (Control) Kontrola, C (Commitment) Zaangażowanie, C (Challenge) Wyzwania, C (Confidence) Pewność siebie.

Odporność Psychiczna stanowi cechę osobowości, determinującą w znacznym stopniu sposób, w jaki ludzie reagują na wyzwania, stres i presję, niezależnie od okoliczności. – prof. Peter Cloug,  Doug  Strycharczyk

Chcesz sprawdzić swoją zwinność emocjonalną?

Kliknij na test w języku angielskim.
Emotional Resilience Test
 

Przydatne linki:
Forbes-4-steps-to-increasing-your-emotional-agility
Poznaj swoją odporność psychiczną
Emotional Agiliy