Alfabet Przywództwa; zdjęcie Pexels, D. Shevtsova

Alfabet Przywództwa; zdjęcie Pexels, D. Shevtsova

Rozpoczynamy cykl Alfabetu Przywództwa. Przywództwo ma wiele twarzy, wymiarów, odcieni. Zabieramy Ciebie w podróż. Mamy nadzieję na zainspirowanie i pobudzenie do rozwoju.

Zaczynamy od A jak „Angażujący”. Wybraliśmy je, gdyż angażowanie jako jedna z najważniejszych kompetencji, oznacza wpływanie na motywację i pobudzanie do działania we właściwym kierunku.


W modelu przywództwa wszechstronnego wyróżniamy cztery style, tworzące dwie stojące na przeciw siebie pary. Pierwsza z nich to przywództwo angażujące, zwane też aktywizującym, którego przeciwieństwem jest przywództwo forsujące. Drugą parę stanowi przywództwo strategiczne i operacyjne.
Według tego modelu ważna jest równowaga i zastosowanie odpowiedniego stylu zależnie od potrzeby. Tak więc interesujące nas przywództwo angażujące  może mieć zalety (przekazywanie kompetencji i uprawnień, słuchanie, wsparcie działania) i wady (nadmierne zaufanie, otwartość, przyjazność).
Nas interesuje przywództwo angażujące. Zgodnie z materiałem opracowanym przez PARP przywódcę angażującego możemy rozpoznać po następujących wypowiedziach:
Co o tym sądzicie?
Przypomnij sobie jak robiłeś to poprzednio.
Spróbuj najpierw rozwiązać to samodzielnie.
A jak myślą o tym inni?
Chciałbym Was zapytać o zdanie.
To już zostawiam wam do decyzji.
Zanim podejmiemy decyzję odbędą się konsultacje.
Kto jeszcze ma pomysł? Potrzebuję oprzeć się na Waszej kreatywności.
Chciałbym, żeby wszyscy się wypowiedzieli w tej kwestii.
Wyobraźcie sobie, że to osiągamy. Co wtedy zyskujemy?
Jesteś w tym specjalistą, dlatego pytam Ciebie o zdanie.
Po czym poznamy, że będziemy zmierzać w dobrym kierunku?
Jeżeli Wasze argumenty mnie przekonają, zmienię swoją decyzję.
Dziękuję za Twój/Wasz wkład.

Jak stać się liderem angażującym?

Według badań należą do nich wczesne doświadczenia zawodowe, które kształtują dalsze przywództwo a które oparte jest na refleksji, uczeniu się empatii, pokory, nabywaniu pewności siebie. Istotne jest przekonanie o byciu odpowiedzialności za innych, zwłaszcza w sytuacjach trudnych, kryzysowych, zmiany oraz świadomość roli relacji z innymi.

Przywództwo to sport kontaktowy.

Istnieje też szereg zachowań liderów, które wpływają na zaangażowanie osób z nimi pracujących. Są to:

 • pokazywanie celu i wizji oraz sensu
 • proaktywne działanie i szukanie rozwiązań,
 • dodawanie innym energii, pokazywanie celu i wizji oraz sensu łącząc to z pozytywnością.
 • włączanie, łączenie i stabilizowanie grup
 • słuchanie, zachowanie spokoju
 • wspieranie rozwoju innych osób,
 • bycie stabilnym a jednocześnie pokornym, otwartym, szczerym i autentycznymi w swojej komunikacji i zachowaniu. 

Jeśli chcesz rozwijać angażujące przywództwo, zacznij od zadania sobie kilku pytań:

 • Jak sam jesteś zaangażowany w swojej pracy? Co Ciebie motywuje?
 • Jakie doświadczenia wpłynęły na Twoje zaangażowanie i rozwój? Jak możesz pomóc innym w osiągnięciu podobnych doświadczeń?
 • Jakie masz przekonania na temat roli lidera?
 • Na ile obecny jesteś w kontakcie z innymi?

Więcej informacji o modelu wszechstronnego przywództwa możesz pozyskać z następujących pozycji książkowych:

 1. Uważaj na swoją siłę, Bob Kaplan, Rob Kaiser, JS& Co Dom Wydawniczy
 2. Angażujący Lider. Angażuj żebyś nie musiał motywować, Ewa Błaszczak, Sławomir Błaszczak, 4 Results


Badanie PARP – Style przywództwa
Engaging Leader
Building blocks for Engaging Leadership