W Alfabecie przywództwa pod literą F jak fokus, skoncentrujemy się na sztuce skupiania uwagi przez lidera. Umiejętność strategicznego lokowania uwagi jest niezbędna dla rozwoju zarówno przywódcy, jak i kierowanej przez niego organizacji.  Jak wiemy energia podąża za uwagą.

Czym jest koncentracja?

Koncentracja może być zdefiniowana jako zdolność mózgu do skupienia uwagi na jednym bodźcu przez dłuższy okres czasu. Koncentracja to rodzaj uwagi, która pozwala skupić się na jednej czynności tak długo, jak wymaga tego sama działalność, nawet jeśli istnieją zakłócenia wewnętrzne lub zewnętrzne. Jest zwykle podzielona między czujność (wykrycie istnienia bodźca) i stężenie (utrzymanie uwagi na bodźcu lub aktywności). Ta zdolność poznawcza jest bardzo ważna dla efektywnego wykonywania codziennych czynności. Cognifit

Jak się skoncentrować?

Skupienie może wystąpić wtedy, kiedy koncetrujemy się na jednej rzeczy i celowo ignorujemy inne. Inaczej mówiąc – eliminacja jest warunkiem wstępnym skupienia się. Powtarzając za Timem Ferrissem: „To, czego nie zrobisz, decyduje o tym, co możesz zrobić”.
Zawsze masz możliwość zrobienia czegoś innego później, ale w obecnej chwili skupienie wymaga, abyś zrobił tylko jedną rzecz.

Koncentracja jest kluczem do produktywności, głębokiej pracy, osiągnięcia doskonałości i stanu przepływu.

Jak wybrać tę jedną rzecz? Jak wybrać, to na czym należy się skupić?

Istnieje szereg świetnych narzędzi. Wymienię kilka:

  • Sztuka skupienia się na Jednej Rzeczy według Kellera i Pappasana
  • Podejście esencjalisty Grega McKeowna
  • Wybór 2 list Warrena Buffeta – na jednej znajduje się 5 priorytetów, na drugiej 20 zadań, których należy unikać -:)
  • Efektywnego planowania według Brendona Burcharda i …. wiele innych.

Osobiście korzystam z Planera/Dziennika High Performance Planner, który służy mi do codziennego planowania 3 kluczowych zdań/priorytetów. Stosuję taką metodę pracy od około 2 lat i zdecydowanie służy mojej produktywności, skupianiu się na najważniejszych rzeczach, podsumowaniu działań. I co bardzo istotne – przeciwdziała prokrastynacji.
Inspirując się Danielem Golemanem i porządkując nasze spojrzenie na focus, możemy wyróżnić trzy rodzaje koncentracji, których potrzebuje każdy lider:
1) Wewnętrzne skupienie się na samoświadomości i samozarządzaniu, to nasz silny wewnętrzny kompas
2) Skupienie się na innych dla empatii, jasnej komunikacji i efektywności interpersonalnej;
3) Zewnętrzne skupienie się na odczytywaniu świata zewnętrznego w celu opracowania skutecznej strategii, poruszanie się po ekosystemie oceniając, co będzie skuteczne i posługując się myśleniem systemowym.
Daniel Goleman, autor książki Focus. Sztuka koncentracji jako ukryte dążenie do doskonałości przekonuje nas, że uwaga jest jak mięsień mentalny, który można rozwijać.
 

Jakie macie sposoby na wzmocnienie swojej koncentracji? Podzielcie się w komentarzach.